(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa có ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo tuyến đường Nguyễn Khoái (đường mặt đê sông Hồng) trên địa bàn quận Hoàng Mai. 
Hà Nội sắp cải tạo tuyến đường Nguyễn Khoái

Ảnh minh họa

Theo đó, toàn bộ nguồn vốn thực hiện Dự án từ nguồn vốn ngân sách quận Hoàng Mai, vì thế, UBND quận Hoàng Mai trình HĐND quận Hoàng Mai quyết định chủ trương đầu tư dự án theo trình tự thủ tục quy định tại Luật Đầu tư công. Đồng thời, Quận rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư, có giải pháp đấu nối, khớp nối đồng bộ, lựa chọn phương tiện, giải pháp kỹ thuật phù hợp, đảm bảo tránh trùng lặp…

UBND Thành phố giao UBND quận Hoàng Mai (chủ đầu tư) khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND Thành phố; chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định hiện hành.