Hết hiệu lực tài khoản nhà thầu, nhà đầu tư nếu chưa thanh toán chi phí

(BĐT) - Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho biết, hiện các tài khoản của nhà thầu, nhà đầu tư chưa thanh toán chi phí lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại khoản 2 Điều 24 của Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT sẽ hết hiệu lực trên Hệ thống.
Tài khoản của nhà thầu, nhà đầu tư được xem là không bảo đảm tư cách hợp lệ nếu chưa thanh toán chi phí
Tài khoản của nhà thầu, nhà đầu tư được xem là không bảo đảm tư cách hợp lệ nếu chưa thanh toán chi phí

Theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối với gói thầu tổ chức đấu thầu qua mạng, trường hợp nhà thầu, nhà đầu tư đã có tên trên Hệ thống nhưng chưa thanh toán chi phí lựa chọn nhà thầu qua mạng, Trung tâm mạng đấu thầu quốc gia có trách nhiệm gửi thư điện tử (e-mail) yêu cầu thanh toán. Sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thư điện tử của Trung tâm, nhà thầu, nhà đầu tư vẫn không thanh toán thì Hệ thống hiển thị thông báo về việc tạm ngừng tham gia Hệ thống của nhà thầu, nhà đầu tư. Trong trường hợp này, nhà thầu, nhà đầu tư được xem là không bảo đảm tư cách hợp lệ, đồng thời nhà thầu, nhà đầu tư không thực hiện được các giao dịch liên quan trên Hệ thống.

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia lưu ý, nhà thầu, nhà đầu tư thanh toán kịp thời chi phí Lựa chọn nhà thầu qua mạng theo đúng quy định để tránh bị gián đoạn các giao dịch trên Hệ thống.

Tin cùng chuyên mục