HNX kết nối giao dịch trở lại với VNDirect

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo kết nối giao dịch trở lại đối với Công ty CP Chứng khoán VNDirect.

Căn cứ Báo cáo số 273/2024/CV-VNDirect ngày 31/3/2024 của Công ty CP Chứng khoán VNDirect về việc đã khắc phục xong sự cố liên quan đến hệ thống giao dịch của VNDirect và Công văn số 318/SGDCKVN-QLTV ngày 1/4/2024 của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam về việc kết nối giao dịch trở lại đối với VNDirect kể từ ngày 1/4/2024, HNX thông báo kết nối giao dịch trở lại đối với VNDirect, bao gồm: giao dịch từ xa và giao dịch trực tuyến trên thị trường chứng khoán niêm yết, thị trường đăng ký giao dịch, thị trường chứng khoán phái sinh, thị trường công cụ nợ và thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tới Sở kể từ ngày 1/4/2024.

Tin cùng chuyên mục