(BĐT) - Sở Y tế tỉnh Hòa Bình vừa chọn xong nhà thầu thực hiện 7 gói thầu (GT) thuộc Dự án Cung ứng tập trung hóa chất, vật tư y tế (VTYT), sinh phẩm chẩn đoán invitro năm 2019 - 2020. Dự án có tổng mức đầu tư là 477,07 tỷ đồng. Tổng giá 7 GT là 476,836 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 449,972 tỷ đồng.
Hòa Bình lựa chọn nhà thầu cung ứng vật tư y tế, hóa chất

7 gói thầu cung ứng tập trung hóa chất, vật tư y tế, sinh phẩm chẩn đoán invitro năm 2019 - 2020 của tỉnh Hòa Bình có tổng giá trúng thầu gần 450 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Theo Sở Y tế tỉnh Hòa Bình, trong 7 GT nói trên, GT số 01 Mua VTYT tiêu hao thuộc về Liên danh Công ty TNHH Thiết bị y tế Hoàng Anh (Hoàng Anh) - Công ty TNHH Tân Đại Dương (Tân Đại Dương) - Công ty TNHH Dược phẩm Hà Việt (Hà Việt) - Công ty CP Thiết bị y tế Thái Phú - Công ty TNHH Thiết bị y tế và Hóa chất Hoàng Phương (Hoàng Phương). Nhà thầu trúng GT số 02 Mua VTYT thay thế là Liên danh Tân Đại Dương - Hà Việt - Hoàng Anh. GT số 03 Mua VTYT khác thuộc về Liên danh Hà Việt - Tân Đại Dương - Hoàng Phương - Hoàng Anh. Giá trúng thầu tại 3 gói thầu trên lần lượt là 137,731 tỷ đồng, 56,01 tỷ đồng, 46,974 tỷ đồng.

GT số 04 Mua hóa chất xét nghiệm huyết học, đông máu, điện giải thuộc về Liên danh Công ty TNHH Thiết bị công nghệ HBI (HBI) - Công ty TNHH Thiết bị y tế Hamemy (Hamemy) - Công ty TNHH Vạn Niên (Vạn Niên) - Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông (Phương Đông) với giá trúng thầu là 64,118 tỷ đồng. Liên danh HBI - Vạn Niên - Phương Đông - Công ty TNHH Biolabs Việt Nam trúng thầu GT số 05 Mua hóa chất xét nghiệm sinh hóa với giá trúng thầu là 62,053 tỷ đồng.

Nhà thầu HBI cũng được lựa chọn trúng GT số 07 Mua sinh phẩm chẩn đoán invitro với giá trúng thầu là 25,588 tỷ đồng.

Riêng GT số 06 Mua hóa chất xét nghiệm khác, có 6 nhà thầu trúng thầu độc lập. Trong đó, Hoàng Anh trúng với giá trúng thầu 18,499 tỷ đồng; Công ty CP Tập đoàn Vaxuco trúng 10,675 tỷ đồng; Công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm trúng 9,639 tỷ đồng; HBI trúng 9,174 tỷ đồng; Vạn Niên trúng 9,17 tỷ đồng; Hamemy trúng 341 triệu đồng.

Như vậy, Nhà thầu HBI trúng 3 GT (GT số 4, GT số 5, GT số 7), trong đó có 2 GT tham gia với tư cách thành viên liên danh; Vạn Niên trúng 3 GT (GT số 4, GT số 5, GT số 6); Hamemy trúng 2 GT (GT số 4, GT số 6); Phương Đông trúng 2 GT (GT số 4, GT số 5).

Tại Dự án Cung ứng sinh phẩm chẩn đoán invitro năm 2018 - 2019 và hóa chất xét nghiệm bổ sung năm 2018 của Sở Y tế Hòa Bình, HBI độc lập trúng thầu GT Mua sinh phẩm chẩn đoán invitro năm 2018 - 2019 (giá trúng thầu là 12,189 tỷ đồng) và trúng GT Mua hóa chất xét nghiệm bổ sung năm 2018 (giá trúng thầu là 21,113 tỷ đồng) với tư cách thành viên liên danh cùng Hamemy.

Nhà thầu Hoàng Anh trúng 4 GT (1, 2, 3 và 6), các nhà thầu Hà Việt và Tân Đại Dương đều trúng 3 GT (1, 2, 3) với tư cách thành viên liên danh; Hoàng Phương trúng 2 GT (1, 3) với tư cách thành viên liên danh.

Trước đó, tại các gói thầu cung ứng VTYT và hóa chất xét nghiệm thuộc Dự án Mua vị thuốc cổ truyền, VTYT, hoá chất xét nghiệm tập trung năm 2017 - 2018 do Sở Y tế tỉnh Hòa Bình mời thầu, Nhà thầu Vạn Niên trúng 5 GT; Hoàng Anh trúng 4 GT; Minh Tâm trúng 3 GT; Tân Đại Dương và Hà Việt đều trúng 3 GT; Hoàng Phương trúng 2 GT; Hamemy, HBI và Thái Phú đều trúng 1 GT.