(BĐT) - Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long (bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 7 gói thầu thuộc Dự án Đường liên ấp Phú Hưng - ấp Phú Hữu Tây, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình với tổng mức đầu tư 112,053 tỷ đồng.
Hơn 112 tỷ đồng xây dựng đường giao thông tại Vĩnh Long

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, 7 gói thầu sẽ được lựa chọn nhà thầu trong quý II/2021. Trong đó sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu số 1 Xây lắp (giá gói thầu 8,385 tỷ đồng). 2 gói thầu tư vấn sẽ áp dụng hình thức tự thực hiện, gồm: Gói thầu số 4 Quản lý dự án (bao gồm cả giám sát đánh giá đầu tư) và Gói thầu số 5 Giám sát thi công xây dựng. 4 gói thầu còn lại sẽ được chỉ định thầu.