Hơn 25,6 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, hiện còn 20 bộ, cơ quan trung ương và 35 địa phương chưa phân bổ hoặc phân bổ chưa hết kế hoạch vốn đầu tư công đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Tổng số vốn chưa phân bổ chi tiết là trên 25.654,7 tỷ đồng, chiếm 3,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó, vốn ngân sách trung ương (NSTW) còn trên 9.599 tỷ đồng, vốn cân đối ngân sách địa phương (NSĐP) trên 16.055 tỷ đồng.
Khoảng 3,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao chưa được các bộ, ngành, địa phương phân bổ. Ảnh: Nhã Chi
Khoảng 3,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao chưa được các bộ, ngành, địa phương phân bổ. Ảnh: Nhã Chi

Nguồn vốn NSTW, trong đó có vốn theo ngành, lĩnh vực chưa phân bổ là 7.134,9 tỷ đồng. Trong đó, vốn trong nước chưa phân bổ là 5.360,5 tỷ đồng, nguyên nhân là còn nhiều bộ, địa phương dự kiến bố trí cho các dự án khởi công mới, nhưng chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư. Một số bộ, ngành, địa phương dự kiến bố trí cho các dự án, nhiệm vụ đang trình Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện và hoàn thành. Một số bộ, ngành, địa phương dự kiến bố trí cho các dự án, nhiệm vụ đang tổng hợp để trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn làm căn cứ bố trí trong kế hoạch năm 2024…

Vốn nước ngoài chưa phân bổ chi tiết là 1.774,4 tỷ đồng, nguyên nhân là do nhiều dự án vướng mắc trong công tác đấu thầu, hoặc đang đàm phán, hoặc vướng mắc trong ký kết hiệp định sử dụng vốn… Vốn chương trình mục tiêu quốc gia chưa phân bổ là 2.464,4 tỷ đồng do nhiều dự án khởi công mới đang thực hiện lập, phê duyệt dự án nên chưa đủ điều kiện để phân bổ vốn. Đối với nguồn vốn NSĐP chưa phân bổ hết là do địa phương để lại phân bổ sau, chưa phân bổ hết vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất, xổ số, bội chi ngân sách địa phương.

Tin cùng chuyên mục