(BĐT) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 5 gói thầu thuộc Dự án Nạo vét hệ thống kênh trục và xây dựng công trình điều tiết trên kênh tỉnh Trà Vinh với tổng mức đầu tư là 328,4 tỷ đồng. Dự án sử dụng nguồn vốn từ ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh Trà Vinh.
Hơn 328 tỷ đồng nạo vét hệ thống kênh trục ở Trà Vinh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý III/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu số 17 Thi công xây dựng công trình nạo vét hệ thống kênh trục và xây dựng công trình điều tiết trên kênh, tỉnh Trà Vinh (giá gói thầu 179,3 tỷ đồng) và Gói thầu số 15 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (giá gói thầu 2 tỷ đồng).

Gói thầu số 16 Bảo hiểm xây dựng công trình thuộc Dự án sẽ lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước (giá gói thầu hơn 0,8 tỷ đồng). 2 gói thầu còn lại sẽ được chỉ định thầu, gồm: Gói thầu số 13 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng công trình và Gói thầu số 14 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu giám sát thi công xây dựng công trình.