(BĐT) - Công ty CP SCI Điện Biên (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Thủy điện Mường Luân 2 với tổng mức đầu tư 358,597 tỷ đồng, được xây dựng tại tỉnh Điện Biên.
Hơn 358 tỷ đồng đầu tư Dự án Thủy điện Mường Luân 2

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong tháng 7/2021, sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 18 Thi công Cụm đầu mối, tuyến năng lượng, và nhà máy thủy điện (giá gói thầu 88,449 tỷ đồng); Gói thầu TB 20 Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt thiết bị cơ điện đồng bộ và các dịch vụ kỹ thuật (giá gói thầu 80,9 tỷ đồng); Gói thầu Cung cấp, chế tạo, lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị cơ khí thủy công và các dịch vụ kỹ thuật cho Dự án Thủy điện Mường Luân 2 (giá gói thầu 46,168 tỷ đồng); Gói thầu Thi công đào, đắp hố móng cụm đầu mối, tuyến năng lượng, thi công hệ thống giao thông TC-VH và các hạng mục phụ trợ (giá gói thầu 19,3 tỷ đồng).