Hưng Yên về đích sớm nhất cả nước hoàn thành các chỉ tiêu BHXH, BHTN, BHYT

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo đánh giá của Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh tại cuộc làm việc mới đây, Hưng Yên là một trong những địa phương về đích sớm nhất trong toàn quốc khi hết tháng 11 đã hoàn thành chỉ tiêu về BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp, BHYT...
Hưng Yên về đích sớm nhất cả nước hoàn thành các chỉ tiêu BHXH, BHTN, BHYT. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Hưng Yên về đích sớm nhất cả nước hoàn thành các chỉ tiêu BHXH, BHTN, BHYT. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, tính đến 8/12/2021, toàn Tỉnh có 235.618 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 103,6% kế hoạch giao, tăng 18.971 người so với tháng 12/2020.

Ước đến ngày 31/12/2021, số người tham gia 237.000 người, tăng 20.353 người so với năm trước. Trong đó, có 11.941 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 70,6% kế hoạch giao, tăng 1.781 người so với tháng 12/2020; 226.688 người tham gia BH thất nghiệp, đạt 103,1% kế hoạch giao, tăng 18.804 người so với tháng 12/2020…

Đặc biệt, số người tham gia BHYT là 1.122.834 người, đạt 100,5% kế hoạch giao, tăng 32.163 người so với tháng 12/2020. Ước đến 31/12/2021 số người tham gia 1.127.210 người, tăng 36.539 người so với năm trước.

Về công tác giải quyết chế độ chính sách cho người dân, NLĐ trên địa bàn, từ đầu năm đến nay, BHXH Tỉnh đã giải quyết 1.073 người hưởng chế độ hàng tháng (giảm 26,6% cùng kỳ năm 2020); 5.789 người hưởng chế độ một lần (tăng 4,6% so cùng kỳ năm 2020), trong đó số người giải quyết BHXH một lần theo Điều 60 là 4.940 người, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2020; giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho 55.093 lượt người (giảm 13% so với cùng kỳ năm 2020).

Đồng thời, tiếp nhận 7.226 người hưởng trợ cấp thất nghiệp để chi trả (giảm 27% so với cùng kỳ năm 2020), tổng số người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là 11.667 người với số tiền khoảng 124 tỷ đồng, trong đó có 11.663 người hưởng qua tài khoản ATM (tương ướng với tỷ lệ 99,97%). Lập danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 12/2021 để chuyển sang Bưu điện chi trả đối với 51.913 người, với số tiền hơn 196,3 tỷ đồng, trong đó có 3.646 người hưởng qua tài khoản ATM, tương ứng với tỷ lệ 7,03%.

Tại các cơ sở KCB trong Tỉnh, lũy kế từ đầu năm đến nay có khoảng 947.920 lượt người KCB BHYT; bằng 88,96% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, KCB ngoại trú là 820.463 lượt người; bằng 88,57% so với cùng kỳ năm 2020. KCB nội trú là 127.457 lượt người; bằng 91,57% so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và BHXH Việt Nam, công tác giải quyết hỗ trợ đối với NLĐ, người SDLĐ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/NQ-CP của Chính phủ được BHXH Tỉnh triển khai nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định.

Cụ thể, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, BHXH tỉnh đã gửi Thông báo giảm mức đóng 0,5% quỹ BHTNLĐ-BNN đến 4.378 đơn vị SDLĐ tương ứng 199.718 lao động. Uớc tính tổng số tiền giảm 0,5% từ tháng 07/2021 - 06/2022 là 60 tỷ đồng. Thực hiện xác nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ NLĐ, người SDLĐ tạm hoãn 22% quỹ Hưu trí và tử tuất; tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương… đối với 313 đơn vị, tương ứng với 14.287 lao động.

Thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 và Quyết định số 28/2021/NQ-CP ngày 01/10/2021 của Chính phủ, BHXH Tỉnh gửi danh sách NLĐ thuộc đối tượng hỗ trợ tới 4.050 đơn vị (đạt 100% số đơn vị thuộc diện rà soát), tương ứng với 198.251 NLĐ (đạt 100% số lao động thuộc diện rà soát). Uớc tính tổng số tiền giảm 1% từ tháng 10/2021-09/2022 là 125 tỷ đồng.

BHXH Tỉnh cũng đã tiếp nhận đề nghị hưởng hỗ trợ từ 207.607 lao động. Trong đó, số lao động đang tham gia BHTN đề nghị hưởng là 196.687 người (bằng 99,21% số lao động đang tham gia đã nhận danh sách theo Mẫu số 01 do cơ quan BHXH gửi, 76 NLĐ đang tham gia BH thất nghiệp nhưng tự nguyện không nhận hỗ trợ; còn 1.488 lao động đang tiếp tục rà soát.

Tin cùng chuyên mục