Kết quả lựa chọn nhà thầu công bố chậm ngày 19 - 21/4/2024

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Số liệu về công khai kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia các ngày 19, 20 và 21/4/2024 cho thấy nhiều chủ đầu tư thực hiện công bố chậm so với quy định.

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN công bố KQLCNT cho Gói thầu Triển khai hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) - Giai đoạn 1 tại PV GAS (Số thông báo: IB2300342921 - 00. 19/4/2024 11:14) thuộc Dự án Triển khai hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) - Giai đoạn 1 tại PV GAS theo Quyết định số 341/QĐ-KVN ngày 27/3/2024, chậm hơn 18 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS với giá trúng thầu 207.590.000.000 đồng.

Theo khoản 4 Điều 8 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024, KQLCNT phải được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành.

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN BA VÌ (TP. HÀ NỘI) công bố KQLCNT cho Gói thầu số 05 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2300367232 - 00. 19/4/2024 15:35) thuộc Dự án Di chuyển các đoạn đường dây trung thế, hạ thế và trạm biến áp phục vụ GPMB dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 32 trên địa bàn huyện Ba Vì Giai đoạn 1 (đoạn qua thị trấn Tây Đằng huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) thuộc Dự án Di chuyển các đoạn đường dây trung thế, hạ thế và trạm biến áp phục vụ GPMB dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 32 trên địa bàn huyện Ba Vì Giai đoạn 1 (đoạn qua thị trấn Tây Đằng huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) theo Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 28/3/2024, chậm hơn 17 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là LIÊN DANH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TRUNG THÀNH - CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ THỊNH PHÁT với giá trúng thầu 24.094.803.000 đồng; Gói thầu số 07 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (Số thông báo: IB2300367507 - 00. 19/4/2024 15:34) thuộc Dự án Di chuyển các đoạn đường dây trung thế, hạ thế và trạm biến áp phục vụ GPMB dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 32 trên địa bàn huyện Ba Vì Giai đoạn 1 (đoạn qua thị trấn Tây Đằng huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) thuộc Dự án Di chuyển các đoạn đường dây trung thế, hạ thế và trạm biến áp phục vụ GPMB dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 32 trên địa bàn huyện Ba Vì Giai đoạn 1 (đoạn qua thị trấn Tây Đằng huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) theo Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 28/3/2024, chậm hơn 17 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN & HẠ TẦNG KỸ THUẬT với giá trúng thầu 876.480.000 đồng.

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH THÁI NGUYÊN công bố KQLCNT cho Gói thầu XL-TB 02 Xây dựng 11 Trụ sở năm 2024 (Số thông báo: IB2400040784 - 00. 21/4/2024 15:40) thuộc Dự án Trụ sở, nơi làm việc Ban chỉ huy quân sự cấp xã, giai đoạn 2021 -2025 thuộc Dự án Trụ sở, nơi làm việc Ban chỉ huy quân sự cấp xã, giai đoạn 2021 -2025 theo Quyết định số 224/QĐ-BCH ngày 05/4/2024, chậm hơn 11 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ I THÁI NGUYÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KHƯƠNG NAM - CÔNG TY TNHH DƯƠNG MINH QUANG - CÔNG TY TNHH XÂY LẮP MSC MIỀN BẮC với giá trúng thầu 18.300.719.655 đồng.

BAN QUẢN LÝ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG công bố KQLCNT cho Gói thầu số 1 Xây lắp công trình (Số thông báo: IB2400040543 - 01. 19/4/2024 10:12) thuộc Dự án Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT đoạn Km67+300 - Km67+430; Km68+450 - Km68+830; Km69+250 - Km69+700; Km74+00-Km75+800, sửa chữa mặt cầu Ván Km73+400, Quốc lộ 47 thuộc Dự án Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT đoạn Km67+300 - Km67+430; Km68+450 - Km68+830; Km69+250 - Km69+700; Km74+00-Km75+800, sửa chữa mặt cầu Ván Km73+400, Quốc lộ 47 theo Quyết định số 232/QĐ-SGTVT ngày 25/3/2024, chậm hơn 20 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THỰC NGHIỆM VÀ XÂY DỰNG MINH CHÂU - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG HOÀNG THỊNH với giá trúng thầu 15.420.440.000 đồng; Gói thầu số 1 Xây lắp công trình (Số thông báo: IB2400040549 - 00. 19/4/2024 10:15) thuộc Dự án Sửa chữa nền, mặt đƣờng và hệ thống ATGT đoạn Km80+160 - Km81+500; Km83+00 - Km85+400, Quốc lộ 47 thuộc Dự án Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống ATGT đoạn Km80+160 - Km81+500; Km83+00 - Km85+400, Quốc lộ 47 theo Quyết định số 235/QĐ-SGTVT ngày 25/3/2024, chậm hơn 20 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là LIÊN DANH TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG I THANH HÓA - CÔNG TY CỔ PHẦN; CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THIÊN AN VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẢO TRÌ VÀ NÂNG CẤP ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM với giá trúng thầu 11.858.184.000 đồng; Gói thầu số 1 Xây lắp công trình (Số thông báo: IB2400039225 - 00. 19/4/2024 10:06) thuộc Dự án Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống ATGT đoạn Km8+450-Km9+400, Km12+707-Km13+400 Quốc lộ 47B, tỉnh Thanh Hóa thuộc Dự án Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống ATGT đoạn Km8+450-Km9+400, Km12+707-Km13+400 Quốc lộ 47B, tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 233/QĐ-SGTVT ngày 25/3/2024, chậm hơn 20 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH TVXD & TM TRƯỜNG THÀNH với giá trúng thầu 5.242.619.000 đồng.

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH LỘC công bố KQLCNT cho Gói thầu số 03 Thi công xây dựng (bao gồm cả đảm bảo ATGT) (Số thông báo: IB2300387869 - 00. 20/4/2024 11:26) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng nền mặt đường Đề Yêm, đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường D7 và đoạn từ đường D8 đến cầu Đen tổ dân phố số 1, thị trấn Quế thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng nền mặt đường Đề Yêm, đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường D7 và đoạn từ đường D8 đến cầu Đen tổ dân phố số 1, thị trấn Quế theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 17/01/2024, chậm hơn 68 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THIÊN Á với giá trúng thầu 10.989.572.000 đồng.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ HOÀNG PHÁT công bố KQLCNT cho Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả đảm bảo an toàn giao thông) (Số thông báo: IB2300293121 - 00. 19/4/2024 16:37) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Liêm Sơn, đoạn từ ĐT.495 đi thôn Khoái thuộc Dự án CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG TRỤC XÃ LIÊM SƠN, ĐOẠN TỪ ĐT.495 ĐI THÔN KHOÁI theo Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 08/01/2024, chậm hơn 75 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG A với giá trúng thầu 8.636.193.000 đồng.

BỆNH VIỆN BÀ RỊA công bố KQLCNT cho Gói thầu số 8 Mua sắm Hoá chất và vật tư dùng trong xét nghiệm sinh hoá (Số thông báo: IB2300393888 - 00. 19/4/2024 15:02) thuộc Dự án Mua sắm hóa chất, vật tư dùng trong xét nghiệm năm 2023 theo Quyết định số 361/QĐ-BVBR ngày 02/02/2024, chậm hơn 56 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM với giá trúng thầu 5.761.543.482 đồng.

UBND PHƯỜNG NINH HIỆP (THỊ XÃ NINH HÒA, TỈNH KHÁNH HÒA) công bố KQLCNT cho Gói thầu Thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt phường Ninh Hiệp năm 2024 (Số thông báo: IB2300362624 - 00. 19/4/2024 14:08) thuộc Dự án Dịch vụ sự nghiệp công năm 2024 trên địa bàn thị xã Ninh Hòa; Hạng mục: Thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt phường Ninh Hiệp năm 2024 theo Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 29/12/2023, chậm hơn 81 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ NINH HÒA với giá trúng thầu 5.236.233.000 đồng.

UBND XÃ PHÚ SƠN (HUYỆN QUAN HÓA, TỈNH THANH HÓA) công bố KQLCNT cho Gói số 01 Thi công xây dựng công trình và Bảo hiểm công trình (Số thông báo: IB2200063694 - 00. 20/4/2024 15:57) thuộc Dự án Đường vào khu sản xuất Tai Giác, xã Phú Sơn, huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá thuộc Dự án Đường vào khu sản xuất Tai Giác, xã Phú Sơn, huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá theo Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 16/12/2022, chậm hơn 351 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚC LÂM với giá trúng thầu 4.380.115.000 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN NGỌC LẶC (TỈNH THANH HÓA) công bố KQLCNT cho Gói thầu số 2 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400046791 - 00. 20/4/2024 08:08) thuộc Dự án Đường bê tông xi măng thôn Ngọc Thành đi thôn Lỏ, xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc thuộc Dự án Đường bê tông xi măng thôn Ngọc Thành đi thôn Lỏ, xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc theo Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 02/4/2024, chậm hơn 14 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG MẠNH QUANG với giá trúng thầu 4.256.126.000 đồng.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LỘC PHÚ TRUNG công bố KQLCNT cho Gói thầu Chi phí xây dựng (Số thông báo: IB2400048876 - 00. 21/4/2024 16:51) thuộc Dự án Bê tông hóa Đê Vĩnh Tân thuộc Dự án Bê tông hóa Đê Vĩnh Tân theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 28/3/2024, chậm hơn 17 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÚC HUY với giá trúng thầu 3.966.709.000 đồng.

UBND XÃ VĨNH SƠN (HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC) công bố KQLCNT cho Gói thầu Xây dựng (Số thông báo: IB2300324404 - 00. 20/4/2024 15:18) thuộc Dự án Hệ thống điện chiếu sáng đường thôn 1,4,5 xã Vĩnh Sơn thuộc Dự án Hệ thống điện chiếu sáng đường thôn 1,4,5 xã Vĩnh Sơn theo Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 14/12/2023, chậm hơn 92 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NAM THÀNH với giá trúng thầu 3.518.498.000 đồng.

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ LAI CHÂU (TỈNH LAI CHÂU) công bố KQLCNT cho Gói thầu số 03 Khảo sát, lập đồ án quy hoạch (Số thông báo: IB2300130419 - 00. 20/4/2024 16:07) thuộc Dự án Nhiệm vụ và dự toán lập Đồ án quy hoạch phân khu I thành phố Lai Châu thuộc Dự án Nhiệm vụ và dự toán lập Đồ án quy hoạch phân khu I thành phố Lai Châu theo Quyết định số 290/QĐ-QLĐT ngày 17/7/2023, chậm hơn 200 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM - TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC KỸ THUẬT với giá trúng thầu 3.190.000.000 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN THUẬN CHÂU (TỈNH SƠN LA) công bố KQLCNT cho Gói thầu 01 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400031848 - 00. 19/4/2024 16:18) thuộc Dự án Cầu bản Pài xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu thuộc Dự án Cầu bản Pài xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu theo Quyết định số 104/QĐ-BQL ngày 08/4/2024, chậm hơn 10 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NHỚ HỒNG với giá trúng thầu 2.222.156.000 đồng; Gói thầu 01 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400043008 - 01. 19/4/2024 16:00) thuộc Dự án Kè chống sạt lở trường THCS Liệp Tè - bản Hiên, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu thuộc Dự án Kè chống sạt lở trường THCS Liệp Tè - bản Hiên, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu theo Quyết định số 103/QĐ-BQL ngày 08/4/2024, chậm hơn 10 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG TUẤN MINH với giá trúng thầu 1.215.361.000 đồng; Gói thầu 01 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400042641 - 02. 19/4/2024 16:08) thuộc Dự án Kè chống sạt lở trường tiểu học Liệp Tè - bản Hiên, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu thuộc Dự án Kè chống sạt lở trường tiểu học Liệp Tè - bản Hiên, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu theo Quyết định số 102/QĐ-BQL ngày 08/4/2024, chậm hơn 10 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VIỆT HOÀN với giá trúng thầu 1.759.732.000 đồng.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ công bố KQLCNT cho Gói thầu xây lắp số 01 Toàn bộ phần xây lắp công trình (Số thông báo: IB2300381212 - 00. 20/4/2024 15:48) thuộc Dự án Nhà xưởng lao động, dạy nghề cho phạm nhân Phân trại số 1 thuộc Trại giam Hồng Ca thuộc Dự án Nhà xưởng lao động, dạy nghề cho phạm nhân Phân trại số 1 thuộc Trại giam Hồng Ca theo Quyết định số 127/QĐ-C10 ngày 16/01/2024, chậm hơn 69 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH ĐẠI HÙNG với giá trúng thầu 2.112.566.000 đồng; Gói thầu xây lắp số 01 Toàn bộ phần xây lắp công trình (Số thông báo: IB2300381212 - 00. 20/4/2024 11:59) thuộc Dự án Nhà xưởng lao động, dạy nghề cho phạm nhân Phân trại số 1 thuộc Trại giam Hồng Ca thuộc Dự án Nhà xưởng lao động, dạy nghề cho phạm nhân Phân trại số 1 thuộc Trại giam Hồng Ca theo Quyết định số 127/QĐ-C10 ngày 16/01/2024, chậm hơn 69 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH ĐẠI HÙNG với giá trúng thầu 2.112.566.000 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN LONG ĐIỀN (TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU) công bố KQLCNT cho Gói thầu Xây lắp (Số thông báo: IB2400023752 - 00. 19/4/2024 15:40) thuộc Dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc công an xã Phước Hưng thuộc Dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc công an xã Phước Hưng theo Quyết định số 165/QĐ-BQLDA ngày 29/02/2024, chậm hơn 37 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG LỘC THIÊN AN với giá trúng thầu 1.694.524.979 đồng.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DƯƠNG HOÀNG NAM công bố KQLCNT cho Gói thầu Xây lắp (Bao gồm: Xây dựng + ATGT) (Số thông báo: IB2400054973 - 00. 20/4/2024 10:40) thuộc Dự án Đường tổ 1, 3 ấp Phước An thuộc Dự án Đường tổ 1, 3 ấp Phước An theo Quyết định số 323/QĐ-BQL ngày 08/4/2024, chậm hơn 10 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NHƯ MAI PV với giá trúng thầu 1.570.452.000 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN PHÚ LƯƠNG (TỈNH THÁI NGUYÊN) công bố KQLCNT cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2300285171 - 00. 20/4/2024 17:14) thuộc Dự án Cải tạo cảnh quan môi trường, sân văn hóa thể thao tại xóm Đuổm, xã Động Đạt góp phần phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới thuộc Dự án Cải tạo cảnh quan môi trường, sân văn hóa thể thao tại xóm Đuổm, xã Động Đạt góp phần phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 359/QĐ-BQL ngày 09/11/2023, chậm hơn 117 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG BẮC NINH với giá trúng thầu 1.489.860.269 đồng; Gói thầu Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2300172631 - 00. 20/4/2024 17:18) thuộc Dự án Sửa chữa đường ATK - Phủ Lý - Hợp Thành thuộc Dự án Sửa chữa đường ATK - Phủ Lý - Hợp Thành theo Quyết định số 240/QĐ-BQL ngày 24/8/2023, chậm hơn 172 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LINH BÌNH với giá trúng thầu 1.374.767.083 đồng; Gói thầu Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2300195784 - 00. 20/4/2024 17:09) thuộc Dự án Sửa chữa đường Yên Đổ - Yên Lạc thuộc Dự án Sửa chữa đường Yên Đổ - Yên Lạc theo Quyết định số 261/QĐ-BQL ngày 08/9/2023, chậm hơn 161 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là HTX CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG LONG THÀNH với giá trúng thầu 944.430.758 đồng.

LIÊN DOANH VIỆT-NGA VIETSOVPETRO công bố KQLCNT cho Gói thầu Vật tư phụ tùng cho bảo dưỡng - kiểm thử hệ thống GMDSS cho tàu dầu, giàn tự nâng của VSP (VT-3351/23-CNTT) (Số thông báo: IB2300266049 - 00. 20/4/2024 12:07) thuộc Dự án Kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị dịch vụ năm 2023 theo Quyết định số 526/24-BCKQLCNT-PTM/BMĐH ngày 31/01/2024, chậm hơn 58 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT MOGENE với giá trúng thầu 1.208.390.000 đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KIỂM ĐỊNH THIÊN PHÁT KIÊN GIANG công bố KQLCNT cho Gói thầu số 01 Sửa chữa nhà văn hóa, phá dỡ hàng rào hiện hữu, xây dựng mới hàng rào, sân nền (Số thông báo: IB2400046431 - 01. 19/4/2024 13:54) thuộc Dự án Trung tâm Văn hóa xã Phú Mỹ thuộc Dự án TRUNG TÂM VĂN HÓA XÃ PHÚ MỸ theo Quyết định số 59/QĐ-BQL ngày 03/4/2024, chậm hơn 13 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIÊN VINH với giá trúng thầu 1.157.849.943 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN NHƯ XUÂN (TỈNH THANH HÓA) công bố KQLCNT cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (Số thông báo: IB2400092483 - 00. 19/4/2024 16:28) thuộc Dự án Hệ thống thiết bị, âm thanh cơ quan Huyện ủy Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa thuộc Dự án Hệ thống thiết bị, âm thanh cơ quan Huyện ủy Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 140/QĐ-BQLDA ngày 08/4/2024, chậm hơn 10 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC HITECH với giá trúng thầu 976.990.000 đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH công bố KQLCNT cho Gói thầu Cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ năm 2024 (Số thông báo: IB2400092087 - 00. 19/4/2024 14:54) thuộc Dự án Kế hoạch LCNT đợt 3 các gói thầu phục vụ SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh theo Quyết định số 789/QĐ-NĐQN ngày 08/4/2024, chậm hơn 10 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là BỆNH VIỆN VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN UÔNG BÍ với giá trúng thầu 958.742.600 đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ KHẢO SÁT XÂY DỰNG SỐ 5 công bố KQLCNT cho Gói thầu số 03 Chi phí thiết bị (Số thông báo: IB2400029198 - 01. 20/4/2024 13:02) thuộc Dự toán Mua sắm trang thiết bị cho các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (trang thiết bị hỗ trợ cho các nhà văn hóa thôn, TDP năm 2023) thực hiện Dự án 6: “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 thuộc Dự án Mua sắm trang thiết bị cho các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (trang thiết bị hỗ trợ cho các nhà văn hóa thôn, TDP năm 2023) thực hiện Dự án 6: “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 theo Quyết định số 07/QĐ-PVHTT ngày 14/3/2024, chậm hơn 27 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - KỸ THUẬT TAM THÀNH PHÁT với giá trúng thầu 949.824.000 đồng.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHAN HẢI công bố KQLCNT cho Gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị (Số thông báo: IB2300371674 - 00. 19/4/2024 15:04) thuộc Dự toán Mua sắm hệ thống truyền thanh ứng dụng Công nghệ thông tin - Viễn thông năm 2023 trên địa bàn huyện Phong Điền thuộc Dự án Mua sắm hệ thống truyền thanh ứng dụng Công nghệ thông tin - Viễn thông năm 2023 trên địa bàn huyện Phong Điền theo Quyết định số 77/QĐ-TTVHTTTT ngày 20/3/2024, chậm hơn 23 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN V5T với giá trúng thầu 886.921.900 đồng.

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐÔNG ANH (TP. HÀ NỘI) công bố KQLCNT cho Gói thầu số 04 Tư vấn giám sát gói thầu số 01 (Số thông báo: IB2300391909 - 00. 19/4/2024 09:26) thuộc Dự án Xây dựng HTKT tại điểm X2, thôn Thọ Đa, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh để đấu giá QSD đất (Giai đoạn 1) thuộc Dự án Xây dựng HTKT tại điểm X2, thôn Thọ Đa, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh để đấu giá QSD đất (Giai đoạn 1) theo Quyết định số 145/QĐ-TTQĐ ngày 26/02/2024, chậm hơn 40 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÁI SƠN - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG MT.TẢN VIÊN với giá trúng thầu 803.090.000 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH NAM ĐỊNH công bố KQLCNT cho Gói thầu Bảo hiểm công trình (Số thông báo: IB2300323379 - 01. 19/4/2024 09:30) thuộc Dự án Nâng cấp, gia cố một số đoạn kè xung yếu trên tuyến đê sông huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định thuộc Dự án Nâng cấp, gia cố một số đoạn kè xung yếu trên tuyến đê sông huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định theo Quyết định số 378/QĐ - SNN ngày 02/02/2024, chậm hơn 56 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG với giá trúng thầu 738.846.785 đồng.

Tin cùng chuyên mục