(BĐT) - Cục Thuế Khánh Hòa cho biết, 9 tháng đầu năm nay, đơn vị này đã hoàn thành 38 cuộc thanh tra thuế và 877 cuộc kiểm tra thuế. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, đơn vị đã ra quyết định truy thu, phạt vi phạm hành chính trên 163 tỷ đồng, số tiền đã thu nộp vào ngân sách đạt trên 144,7 tỷ đồng.
Khánh Hòa: Tăng thu gần 145 tỷ đồng qua thanh, kiểm tra thuế

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, đơn vị đã thực hiện thanh, kiểm tra 10 doanh nghiệp có giao dịch liên kết, trong đó có 8 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Qua thanh tra, kiểm tra giao dịch liên kết, đơn vị đã ra quyết định truy thu trên 3,4 tỷ đồng; truy hoàn 224 triệu đồng; giảm khấu trừ 662 triệu đồng; giảm lỗ 48,2 tỷ đồng; phạt chậm nộp và vi phạm hành chính trên 1,1 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế truy thu, thu hồi và tiền phạt đã nộp ngân sách nhà nước là 4,8 tỷ đồng.

Cục Thuế Khánh Hòa cho biết sẽ tăng cường giám sát hoạt động của các đoàn thanh tra, kiểm tra nhằm sớm phát hiện các hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà cho doanh nghiệp.