(BĐT) - Kết quả kiểm toán mới nhất của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho thấy, 16 trong số 50 địa phương được kiểm toán còn sử dụng nguồn dự phòng cho một số nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp bách; một số địa phương hụt thu ngân sách cấp tỉnh hoặc ngân sách cấp huyện nhưng không thực hiện rà soát, cắt giảm nhiệm vụ chi theo quy định.

Từ kết quả kiểm toán, KTNN kiến nghị 21 trong số 50 tỉnh, thành phố được kiểm toán bố trí hoàn trả ngân sách 1.608 tỷ đồng; sử dụng 107,8 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, nguồn cải cách tiền lương, nguồn bổ sung có mục tiêu... để bổ sung chi thường xuyên hoặc bù hụt thu không đúng quy định.