(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định thành lập Hội đồng Thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.
Lập Hội đồng Thẩm định Nhà nước thẩm định điều chỉnh Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Internet

Theo Quyết định, Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các ủy viên Hội đồng gồm lãnh đạo các bộ, ngành: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các thành viên, cơ quan thường trực Hội đồng và Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 131/2015/NĐ-CP và Nghị định số 02/2020/NĐ-CP hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia.

Cũng theo Quyết định, Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến quá trình thẩm định Dự án, chi trả chi phí thẩm định theo yêu cầu của Hội đồng.

Dự án Đầu tư xây dựng một số đoạn trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông là dự án quan trọng quốc gia, đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 52. Trong đó có 3 dự án thành phần đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước, 8 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT. Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tạo tác động lan tỏa, hỗ trợ tăng trưởng trước tác động của dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất về chủ trương điều chỉnh 8 dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP sang đầu tư công, giao các bộ, ngành liên quan hoàn thiện thủ tục để báo cáo cấp thẩm quyền.