Năm 2020, ngành thuế đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước vượt tối thiểu 3% dự toán

(BĐT) - Đó là nội dung tại Công văn số 5490/TCT-DT do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế vừa kí gửi 63 cục thuế về triển khai dự toán thu ngân sách năm 2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Tổng cục Thuế, năm 2020 là năm cuối ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 - 2020, có ý nghĩa quyết định thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và tài chính ngân sách 10 năm 2011 - 2020 và 5 năm 2016 - 2020.

Việc triển khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 trong bối cảnh kinh tế vĩ mô tiếp tục được củng cố, môi trường kinh doanh được cải thiện, cơ cấu kinh tế từng bước được chuyển dịch hợp lý với nòng cốt là ngành công nghiệp chế biến… Tuy nhiên, ngành thuế dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức từ mặt trái của việc chuyển dịch dòng vốn đầu tư, hội nhập quốc tế liên quan đến xuất xứ hàng hóa, điều hành chính sách tiền tệ, cùng áp lực về kinh tế, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh…

Để phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 được giao ở mức cao nhất, Tổng cục Thuế đề nghị 16 cục thuế căn cứ số giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 từ hộ gia đình và cá nhân kinh doanh, triển khai giao nhiệm vụ ngay từ đầu năm cho các chi cục thuế để tăng cường công tác quản lý thu, rà soát chống thất thu về số hộ kinh doanh, về doanh số. Từ năm 2021, Tổng cục Thuế sẽ thực hiện giao dự toán thu ngân sách nhà nước từ hộ gia đình và cá nhân kinh doanh cho 63 tỉnh, thành phố.