Ngày 13/5: 96 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

(BĐT) - Kết quả lựa chọn nhà thầu được công khai ngày 13/5/2024 có 96 gói thầu lựa chọn nhà thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước, trong đó 15 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0; 54 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%; 27 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 1-3%.

* 15 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI SẢN TRƯỜNG SA mời thầu Gói thầu Mua nhiên liệu Diesel 0.05S-II bảo đảm cho hoạt động thường xuyên của Công ty TNHH MTV Hải sản Trường Sa (Số thông báo: IB2400073328-02), có giá gói thầu 42.026.083.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯƠNG ĐÔNG - VŨNG TÀU, giá trúng thầu 42.005.552.358 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN TRỰC NINH (TỈNH NAM ĐỊNH) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400076153-00) thuộc Dự án Di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng dự án: Xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển (đoạn qua địa phận huyện Trực Ninh), có giá gói thầu 23.389.806.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH PHƯƠNG HẠNH, giá trúng thầu 23.380.000.000 đồng.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC HÀ NỘI mời thầu Gói thầu số 05 Cung cấp 1.500 tấn gạo nhập tại kho Phụng Thượng, Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn Tây (Số thông báo: IB2400080480-01), có giá gói thầu 23.250.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH KHAI, giá trúng thầu 23.250.000.000 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN CHƯƠNG MỸ (TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 5 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400071532-00) thuộc Dự án Tu bổ, tôn tạo đình Lương Xá, xã Lam Điền, có giá gói thầu 18.105.419.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, giá trúng thầu 18.098.783.000 đồng.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC HÀ NỘI mời thầu Gói thầu số 01 Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập tại kho Đông Anh, Chi cục Dự trữ Nhà nước Đông Anh (Số thông báo: IB2400077970-01), có giá gói thầu 15.500.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH KHAI, giá trúng thầu 15.498.000.000 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ HỖ TRỢ BỒI THƯỜNG DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ HUYỆN TÂN UYÊN (TỈNH LAI CHÂU) mời thầu Gói thầu Xây lắp công trình Tuyến kè bảo vệ dân cư bản Pắc Ta, xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên (Số thông báo: IB2400122021-00), có giá gói thầu 12.263.086.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÒA LÝ, giá trúng thầu 12.263.029.000 đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI mời thầu Gói thầu Cung cấp dịch vụ sửa chữa lớn 51 máy ĐHKK. (Số thông báo: IB2400082358-00), có giá gói thầu 9.294.772.930 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CƠ ĐIỆN LẠNH QUANG THẮNG, giá trúng thầu 9.294.474.920 đồng.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI mời thầu Gói thầu số 3 Cung cấp van bi DN20 phục vụ sản xuất kinh doanh (Số thông báo: IB2400121771-00), có giá gói thầu 6.092.625.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÂN GIANG, giá trúng thầu 6.092.625.000 đồng.

BAN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG mời thầu Gói thầu Chuyển phát VPKM để thực hiện Chương trình Khách hàng thân thiết năm 2024-2025 (Số thông báo: IB2400069411-00), có giá gói thầu 5.204.878.323 đồng. Nhà thầu trúng thầu TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN, giá trúng thầu 5.203.440.000 đồng.

BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH SƠN LA mời thầu Gói thầu số 04 Xây lắp công trình (Số thông báo: IB2400083791-00) thuộc Dự án thành phần số 08 Thuộc dự án xây dựng, cải tạo cơ sở tạm giữ thuộc các Đồn Biên phòng Vùng Sâu, Vùng xa/Bộ đội Biên phòng, có giá gói thầu 5.038.394.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP EPC, giá trúng thầu 5.037.388.000 đồng.

TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP mời thầu Gói thầu Đầu tư 01 xe ô tô phục vụ các dự án, công trình trọng điểm của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (Số thông báo: IB2400091208-00), có giá gói thầu 4.290.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI MỸ ĐÌNH, giá trúng thầu 4.290.000.000 đồng.

UBND XÃ ĐÔNG XUÂN (HUYỆN SÓC SƠN, TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 06 Toàn bộ phần xây lắp (Số thông báo: IB2400084744-00) thuộc Dự án Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường thôn Cả, thôn Phú Thọ, thôn Yêm, xã Đông Xuân, có giá gói thầu 4.212.046.505 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SC VIỆT NAM, giá trúng thầu 4.210.672.000 đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG BÌNH PHƯỚC mời thầu Gói thầu Mua sắm xe ô tô (Số thông báo: IB2400097443-00), có giá gói thầu 3.191.361.400 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG HẢI - BÌNH DƯƠNG, giá trúng thầu 3.191.361.400 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN CHÂU THÀNH (TỈNH TÂY NINH) mời thầu Gói thầu Xây lắp (Số thông báo: IB2400071371-00) thuộc Dự án Xây dựng trụ sở làm việc công an xã An Cơ huyện Châu Thành, có giá gói thầu 2.734.004.803 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG PNP, giá trúng thầu 2.733.290.000 đồng.

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU ĐIỆN BIÊN (TÊN CHÍNH THỨC: CÔNG TY XĂNG DẦU ĐIỆN BIÊN) mời thầu Gói thầu 3 Xây lắp công trình (Số thông báo: IB2400094633-00) thuộc Dự án Cải tạo Petrolimex - Cửa hàng 26, có giá gói thầu 2.516.290.878 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG MHD TỈNH ĐIỆN BIÊN, giá trúng thầu 2.515.216.239 đồng.

* 54 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%:

SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA mời thầu Gói thầu Xây lắp và thiết bị (Số thông báo: IB2400041235-02) thuộc Dự án Đầu tư Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa, có giá gói thầu 111.969.312.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH - CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC KHANG - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÁT ĐẠT - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÒA LAN - CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PETECH, giá trúng thầu 111.740.917.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẬN LONG BIÊN (TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 15 Toàn bộ phần xây lắp và lắp đặt thiết bị (trừ phần thiết bị giáo dục, CNTT) (Số thông báo: IB2400042517-00) thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo trường Trung học phổ thông Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, có giá gói thầu 62.406.555.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH LIÊN DANH CÔNG TY TNHH HỒNG TRƯỜNG - CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HOÀNG LONG – CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 749, giá trúng thầu 62.034.221.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,6%.

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HƯNG YÊN (TỈNH HƯNG YÊN) mời thầu Gói thầu số 01 Cung ứng dịch vụ công ích đô thị 8 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn thành phố Hưng Yên (từ ngày 01/5/2024 đến 31/12/2024) (Số thông báo: IB2400077207-01), có giá gói thầu 46.919.751.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN, giá trúng thầu 46.741.585.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA mời thầu Gói thầu số 5 Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt VTTB và thực hiện các dịch vụ liên quan (Số thông báo: IB2300267847-00), có giá gói thầu 43.244.810.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1, giá trúng thầu 43.194.025.920 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ VINH (TỈNH NGHỆ AN) mời thầu Gói thầu số 06 Phần xây dựng, thiết bị và đảm bảo an toàn giao thông dự án: Đường quy hoạch 24m xã Nghi Phú (nối từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến đường Nguyễn Văn Tố) và chống ngập úng cục bộ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Vinh (Số thông báo: IB2400062846-00), có giá gói thầu 39.771.730.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH MINH QUANG, giá trúng thầu 39.692.620.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÓA CHẤT 21 mời thầu Gói thầu số 02 Mua sắm thiết bị (Số thông báo: IB2400081182-00), có giá gói thầu 27.984.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH OMI VIETNAM, giá trúng thầu 27.896.600.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ GIÁM SÁT AN NINH MẠNG mời thầu Gói thầu TB-14 Mua sắm thiết bị công trình (Số thông báo: IB2300385054-01) thuộc Dự án ĐTXD Trung tâm Công nghệ thông tin, có giá gói thầu 19.114.067.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 129 - BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ, giá trúng thầu 18.980.239.365 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,7%.

CỤC QUẢN TRỊ A, VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG mời thầu Gói thầu số 8 Cung cấp, lắp đặt hệ thống âm thanh và trực tuyến tại phòng họp A5-95 (Số thông báo: IB2400075565-00), có giá gói thầu 15.662.832.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN EV GROUP, giá trúng thầu 15.536.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,8%.

UBND XÃ VỤ QUANG (HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ) mời thầu Gói thầu số 05 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400080341-01) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT từ thôn 3 đi thôn 5, xã Vụ Quang, có giá gói thầu 13.301.548.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THÀNH CÔNG, giá trúng thầu 13.289.999.019 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

NHÀ MÁY Z119/QUÂN CHỦNG PKKQ mời thầu Gói thầu số 01 Mua vật tư, linh kiện điện tử ((BD-SC-SX-530/HĐ/2023). (Số thông báo: IB2400087064-00), có giá gói thầu 13.101.511.454 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VTR, giá trúng thầu 13.091.292.454 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ HUYỆN THƯỜNG TÍN (TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 02 Toàn bộ phần xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông (Số thông báo: IB2400090164-00) thuộc Dự án Duy tu, sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, có giá gói thầu 13.118.335.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI, giá trúng thầu 13.084.725.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

UBND XÃ QUỲNH YÊN (HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN) mời thầu Gói thầu số 01 Phần xây lắp công trình (Số thông báo: IB2400059699-00) thuộc Dự án Xây dựng nhà học 3 tầng và các phòng học chức năng Trường tiểu học Quỳnh Yên, cụm Nam Yên (vùng giáo), xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, có giá gói thầu 11.877.237.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN HƯNG, giá trúng thầu 11.819.140.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

UBND XÃ AN LỄ (HUYỆN QUỲNH PHỤ, TỈNH THÁI BÌNH) mời thầu Gói thầu số 10 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400094598-00) thuộc Dự án Trụ sợ làm việc 3 tầng xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, có giá gói thầu 11.585.508.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ THÀNH, giá trúng thầu 11.555.686.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

CẢNG HÀNG KHÔNG LIÊN KHƯƠNG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP mời thầu Gói thầu số 4 Thi công xây dựng thuộc hạng mục công trình “Sửa chữa đường lăn song song - Cảng HK Liên Khương (Giai đoạn 7)” (Số thông báo: IB2400095300-00), có giá gói thầu 11.506.183.957 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚC TƯỜNG VINH, giá trúng thầu 11.487.100.673 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN XUYÊN MỘC (TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU) mời thầu Gói thầu Xây dựng (Số thông báo: IB2400090103-00) thuộc Dự án Nâng cấp, sửa chữa đường nội đồng ấp 3, 5, đường nghĩa trang ấp 6, ấp 7 xã Hòa Hội, có giá gói thầu 11.412.271.993 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TÍN NGHĨA XUYÊN MỘC, giá trúng thầu 11.331.027.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,7%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TÂY NINH mời thầu Gói thầu Khảo sát xây dựng và thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán (Số thông báo: IB2400060285-00) thuộc Dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 2 (kiên cố hóa kênh chính, kênh cấp 1, 2, 3 và kênh tiêu), có giá gói thầu 10.419.564.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TÂY NINH, giá trúng thầu 10.382.734.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

LIÊN DOANH VIỆT-NGA VIETSOVPETRO mời thầu Gói thầu Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật để quản lý, xem xét và cập nhật Vendor Data (Số thông báo: IB2400053196-00), có giá gói thầu 10.224.254.656 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ - CÔNG TY CỔ PHẦN - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO KỸ THUẬT PVD, giá trúng thầu 10.184.838.400 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN HẬU LỘC (TỈNH THANH HÓA) mời thầu Gói thầu số 02 Thi công xây dựng (bao gồm chi phí bảo hiểm công trình và nghiệm thu đóng điện hạ áp) (Số thông báo: IB2400046294-00) thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Cầu Lộc (giai đoạn 2), có giá gói thầu 10.122.432.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH NHÀ THẦU CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHÚ CƯỜNG VÀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC XUÂN, giá trúng thầu 10.107.282.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

UBND XÃ VÕNG LA (HUYỆN ĐÔNG ANH, TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu Xây lắp (Số thông báo: IB2400087054-00) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường số 1 xóm Bãi, thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, có giá gói thầu 9.996.792.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐÔNG DƯƠNG, giá trúng thầu 9.956.653.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÓA CHẤT 21 mời thầu Gói thầu số 2 Mua sắm bán thành phẩm phục vụ sản xuất năm 2024 (Số thông báo: IB2400097629-00), có giá gói thầu 9.876.900.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN BRASLER VIỆT NAM, giá trúng thầu 9.865.280.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN HẬU LỘC (TỈNH THANH HÓA) mời thầu Gói thầu Gói số 02: Thi công xây dựng + thiết bị (bao gồm bảo hiểm xây dựng công trình và nghiệm thu đóng điện) (Số thông báo: IB2400054753-00) thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Yên Thường, xã Thuần Lộc, có giá gói thầu 9.791.193.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH NHÀ THẦU CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG SƠN - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC HÀ NỘI, giá trúng thầu 9.729.340.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,6%.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL mời thầu Gói thầu 20-ĐTRR/VCC/2024 Cung cấp tăng đơ, khóa cáp, lót cáp, ma ní phục vụ triển khai Dự án trạm BTS cho thuê năm 2024 khu vực Miền Nam_ Đợt 1 (Số thông báo: IB2400034973-00), có giá gói thầu 9.473.536.039 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HỒNG NGÂN, giá trúng thầu 9.466.939.471 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THANH HÓA mời thầu Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí bảo hiểm công trình) (Số thông báo: IB2400031417-00) thuộc Dự án Xử lý sự cố sụt lún mái dốc lên đê phía đồng tại K51+800-K52+060 đê Hữu sông Mã, phường Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa, có giá gói thầu 9.397.113.163 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TECHCO, giá trúng thầu 9.342.798.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,6%.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL mời thầu Gói thầu 18-ĐTRR/VCC/2024 Cung cấp tăng đơ, khóa cáp, lót cáp, ma ní phục vụ triển khai Dự án trạm BTS cho thuê năm 2024 khu vực Miền Bắc_ Đợt 1 (Số thông báo: IB2400034969-00), có giá gói thầu 9.220.961.640 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HỒNG NGÂN, giá trúng thầu 9.214.793.665 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN HẬU LỘC (TỈNH THANH HÓA) mời thầu Gói thầu Gói số 02 Thi công xây dựng (bao gồm chi phí nghiệm thu đóng điện và bảo hiểm xây dựng công trình) (Số thông báo: IB2400056269-00) thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Mảng Vị thôn Trước xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2), có giá gói thầu 8.627.390.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH NHÀ THẦU CÔNG TY TNHH - XÂY DỰNG BẢO NHÀN VÀ CÔNG TY TNHH HOÀNG PHƯỢNG, giá trúng thầu 8.616.214.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP mời thầu Gói thầu XL-01 Xây dựng tường bao khu vực doanh trại (Số thông báo: IB2400073954-00), có giá gói thầu 8.284.099.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG ANH, giá trúng thầu 8.249.751.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG BIỂN KHU VỰC PHÍA BẮC mời thầu Gói thầu Thuê tàu khảo sát địa vật lý và thuê tàu phục vụ bảo vệ công tác khảo sát địa vật lý năm 2024 (Số thông báo: IB2400063353-01), có giá gói thầu 7.990.310.808 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM, giá trúng thầu 7.979.930.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THANH HÓA mời thầu Gói thầu số 20 Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh ĐT.505, ĐT.512 (đoạn Km0-Km8+370 tuyến nhánh Vạn Thiện -Tượng Sơn), ĐT.515 (đoạn Km11+800-Km20+822), ĐT.520, ĐT. 525(đoạn Km0-Km6+674 tuyến nhánh Thăng Thọ - Tượng Văn) (các năm 2024-2025) (Số thông báo: IB2400034802-00), có giá gói thầu 7.695.143.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG I - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH NÔNG CỐNG, giá trúng thầu 7.690.046.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

UBND THỊ TRẤN TÂN PHONG (HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, TỈNH THANH HÓA) mời thầu Gói thầu BS05 Thi công xây dựng công trình (Thi công + thiết bị + bảo hiểm công trình) (Số thông báo: IB2400076594-00) thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Tây sân vận động xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương. Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước (MBQH 123/XD-UB ngày 12/10/2016), có giá gói thầu 7.682.243.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH MINH ĐẠT VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN TVXD & ĐTPT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ, giá trúng thầu 7.673.991.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH mời thầu Gói thầu Dịch vụ hậu cần tổ chức sự kiện (Số thông báo: IB2400100755-00), có giá gói thầu 7.554.451.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH, giá trúng thầu 7.546.896.549 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH mời thầu Gói thầu Mua sắm Đá dăm 2,5x5 cm; Tà vẹt bê tông dự ứng lực TN1; Xương ghi phục vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2024 (Số thông báo: IB2400080013-00), có giá gói thầu 7.367.014.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ CƠ KHÍ CẦU ĐƯỜNG, giá trúng thầu 7.360.684.713 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

UBND XÃ NHÂN NGHĨA (HUYỆN LÝ NHÂN, TỈNH HÀ NAM) mời thầu Gói thầu số 06 Xây lắp (bao gồm cả chi phí đảm bảo ATGT) (Số thông báo: IB2400098206-00) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT tuyến đường ĐX01 từ QL38B đến ĐT495B, có giá gói thầu 6.892.759.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHÍ DŨNG, giá trúng thầu 6.874.680.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

HẠT GIAO THÔNG VÀ MÔI TRƯỜNG THỊ XÃ MỸ HÀO (HUYỆN MỸ HÀO, TỈNH HƯNG YÊN) mời thầu Gói thầu số 01 Cung cấp thiết bị thu gom, xử lý rác tại hộ gia đình, vật tư và dịch vụ xử lý rác sinh hoạt trên địa bàn thị xã Mỹ Hào năm 2024 (Số thông báo: IB2400094538-00), có giá gói thầu 6.847.870.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG HUY ANH, giá trúng thầu 6.835.660.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG TỈNH HẢI DƯƠNG mời thầu Gói thầu số 07 Thi công xây dựng công trình + thiết bị (Số thông báo: IB2400079711-00) thuộc Dự án Sửa chữa, bảo trì Nhà điều dưỡng A của Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Hải Dương, có giá gói thầu 6.668.862.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG CHÂU, giá trúng thầu 6.662.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẬN DƯƠNG KINH (TP. HẢI PHÒNG) mời thầu Gói thầu số 03 Xây lắp (Số thông báo: IB2400036450-00) thuộc Dự án Cải tạo đường liên Tổ dân phố số 6 và số 10 (điểm đầu giao với đường Hòa Nghĩa, điểm cuối giao với đường Tư Thủy), phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, có giá gói thầu 6.470.385.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG GIANG, giá trúng thầu 6.460.972.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỊ XÃ AN KHÊ (TỈNH GIA LAI) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị PCCC, dạy học (Số thông báo: IB2400064445-00) thuộc Dự án Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, có giá gói thầu 6.123.224.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIA YÊN - CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PCCC 4-10 GIA LAI - CÔNG TY TNHH MTV TVXD ĐÌNH DUY GIA LAI, giá trúng thầu 6.116.491.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP mời thầu Gói thầu XL-02 Xây dựng tường bao khu vực bãi tập huấn luyện, ngắm, bắn (Số thông báo: IB2400074079-00) thuộc Dự án Xây dựng hệ thống tường dào chống lấn chiếm đất Quốc phòng Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp/Binh chủng Tăng thiết giáp, có giá gói thầu 6.047.975.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG 226, giá trúng thầu 6.033.399.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

UBND XÃ TRẦN HƯNG ĐẠO (HUYỆN LÝ NHÂN, TỈNH HÀ NAM) mời thầu Gói thầu số 06 Thi công xây dựng (gồm cả chi phí đảm bảo ATGT) (Số thông báo: IB2400093943-00) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Trần Hưng Đạo, tuyến từ ĐH.09 nhà ông Ý đến nhà ông Loan đi xã Chân Lý, có giá gói thầu 5.983.350.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ANH ĐỨC, giá trúng thầu 5.968.254.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN HUYỆN NẬM NHÙN (TỈNH LAI CHÂU) mời thầu Gói thầu số 07 Toàn bộ chi phí xây lắp + thiết bị công trình (Số thông báo: IB2400079389-00) thuộc Dự án Cấp nước sinh hoạt khu trung tâm xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, có giá gói thầu 5.876.300.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRƯỜNG PHÁT, giá trúng thầu 5.860.624.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THANH HÓA mời thầu Gói thầu số 19 Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh ĐT.507, ĐT.509, ĐT.518 (đoạn Km12+300 - Km22+700), ĐT.523 (đoạn Km6+400 -Km39+700), ĐT.527 (các năm 2024 - 2025) (Số thông báo: IB2400031353-01), có giá gói thầu 5.649.308.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN NAM SƠN - CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG THẠCH THÀNH - CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG - XÂY DỰNG CẨM THỦY, giá trúng thầu 5.638.031.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

UBND XÃ HẠ MỖ (HUYỆN ĐAN PHƯƠNG, TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 03 Toàn bộ chi phí xây dựng (Số thông báo: IB2400082164-00) thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo cảnh quan miếu Hàm Rồng xã Hạ Mỗ, có giá gói thầu 5.464.210.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LÂM HIỂN - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐAN PHƯỢNG, giá trúng thầu 5.448.479.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

UBND PHƯỜNG HẢI THÀNH (TP. ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH) mời thầu Gói thầu Xây lắp (Số thông báo: IB2300357143-00) thuộc Dự án Xây dựng đường giao thông trong khu dân cư Tổ dân phố 7, phường Hải Thành, có giá gói thầu 5.307.928.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP TRƯỜNG THU, giá trúng thầu 5.304.505.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ TĨNH mời thầu Gói thầu 05.11/XL/NBĐL Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400100840-00) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Hồ sinh thái Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (giai đoạn 2), có giá gói thầu 4.991.855.397 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VĨNH NGỌC, giá trúng thầu 4.954.881.404 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,7%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẬN DƯƠNG KINH (TP. HẢI PHÒNG) mời thầu Gói thầu số 04 Xây lắp (Số thông báo: IB2400039122-00) thuộc Dự án Xây dựng Nhà văn hóa Tiểu Trà, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, có giá gói thầu 4.757.999.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH CÔNG VINH, giá trúng thầu 4.755.305.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN CƯ KUIN (TỈNH ĐẮK LẮK) mời thầu Gói thầu xây lắp (Số thông báo: IB2400071626-00) thuộc Dự án Xây dựng 07 phòng học, nhà Bảo vệ, nhà để xe giáo viên và Sân chơi trường Mầm non Anh Đào, xã Cư Êwi, có giá gói thầu 4.686.275.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH TRUNG TUẤN, giá trúng thầu 4.680.415.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN EA H'LEO (TỈNH ĐẮK LẮK) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400049228-00) thộc Dự án Đường giao thông liên xã Cư Mốt - Ea Wy (đoạn từ thôn 3 đi thôn 4a, 4b), xã Cư Mốt, huyện Ea H’Leo, có giá gói thầu 4.683.738.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THANH LOAN, giá trúng thầu 4.678.384.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL mời thầu Gói thầu 19-ĐTRR/VCC/2024 Cung cấp tăng đơ, khóa cáp, lót cáp, ma ní phục vụ triển khai Dự án trạm BTS cho thuê năm 2024 khu vực Miền Trung_ Đợt 1 (Số thông báo: IB2400034971-00), có giá gói thầu 4.661.380.174 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HỒNG NGÂN, giá trúng thầu 4.658.299.228 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ TÂN AN (TỈNH LONG AN) mời thầu Gói thầu Thi công Xây dựng (Số thông báo: IB2400082065-00) thuộc Dự án Cải tạo, mở rộng trụ sở UBND phường 7, có giá gói thầu 4.640.287.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THẠCH LAM, giá trúng thầu 4.631.165.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN THẠCH THÀNH (TỈNH THANH HÓA) mời thầu Gói thầu số 02 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400102258-00) thuộc Dự án Đường giao thông thôn Yên Sơn 2, xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, có giá gói thầu 4.453.578.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VĨ NGUYÊN, giá trúng thầu 4.449.188.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN ĐẦM DƠI (TỈNH CÀ MAU) mời thầu Gói thầu thi công xây dựng công trình: Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Thanh Tùng (Số thông báo: IB2400087094-00), có giá gói thầu 4.457.855.998 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MINH KHÔI CM, giá trúng thầu 4.440.022.137 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG PẮC (TỈNH ĐẮK LẮK) mời thầu Gói thầu xây lắp (Số thông báo: IB2400050470-00) thuộc Dự án Đường giao thông thôn 9 (Trục 1: Từ đường nhựa đi nhà bà Tặng; Trục 2: Từ đường nhựa vào xóm ông Hợp), xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc; HM: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước, có giá gói thầu 4.214.008.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG HIẾU, giá trúng thầu 4.201.169.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI YÊN BÁI mời thầu Gói thầu số 01 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400069855-01) thuộc Dự án Sửa chữa hư hỏng cầu Ngòi Phà lý trình Km330+100, cầu Ngòi Lao lý trình Km331+460, cầu Gỗ lý trình Km338+700, cầu Khe Cạn lý trình Km340+730, QL.37, tỉnh Yên Bái, có giá gói thầu 4.121.127.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU YÊN BÁI, giá trúng thầu 4.100.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG - QUẢNG TRỊ mời thầu Gói thầu Dịch vụ vận chuyển gỗ MDF đi các tỉnh miền Nam bằng container đường biển (Số thông báo: IB2400097536-00), có giá gói thầu 4.100.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU, giá trúng thầu 4.075.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,6%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỊ XÃ AN KHÊ (TỈNH GIA LAI) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị PCCC, nhà ăn, bếp (Số thông báo: IB2400065313-00) thuộc Dự án Trường tiểu học Võ Thị Sáu (Cơ sở 1), có giá gói thầu 4.015.888.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG TÂN PHÚ - CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 4-10 GIA LAI - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIA YÊN, giá trúng thầu 4.009.019.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

* 27 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 1% đến 3%:

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ mời thầu Gói thầu số 01 Mua sắm bổ sung dây chuyền công nghệ phục vụ sản xuất chế thử tại Trung tâm Công nghệ (Số thông báo: IB2300380607-00), có giá gói thầu 75.473.997.746 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH UPVIET - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP THIẾT BỊ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH TÂN THẾ KỶ, giá trúng thầu 74.623.397.472 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN HIỆP HÒA (TỈNH BẮC GIANG) mời thầu Gói thầu Xây lắp công trình (Số thông báo: IB2400083917-00) thuộc Dự án Xây dựng đường giao thông xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, có giá gói thầu 21.407.548.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VIỆT ĐỨC, giá trúng thầu 21.190.497.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,0%.

CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng tuyến cáp ngầm 22KV, trạm biến áp, máy phát điện dự phòng (Số thông báo: IB2400085846-00) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng trụ sở làm việc cơ quan Bộ tài chính tại số 6 - 8 Phan Huy Chú, Hà Nội, có giá gói thầu 14.265.684.437 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI VÀ DU LỊCH, giá trúng thầu 14.091.478.800 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,2%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN YÊN THÀNH (TỈNH NGHỆ AN) mời thầu Gói thầu Hỗ trợ xi măng các xã làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu huyện Yên Thành năm 2024 (Số thông báo: IB2400060414-00), có giá gói thầu 12.490.240.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH TRƯỜNG AN, giá trúng thầu 12.118.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 3,0%.

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH VĨNH PHÚC mời thầu Gói thầu Mua vắc xin tiêm phòng gia xúc, gia cầm và thuốc khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi. (Số thông báo: IB2400055705-01), có giá gói thầu 12.006.004.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO - CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ THÚ Y, giá trúng thầu 11.645.824.268 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 3,0%.

UBND XÃ VÕNG LA (HUYỆN ĐÔNG ANH, TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu Xây lắp (Số thông báo: IB2400087779-00) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường số 2 xóm Bãi, thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, có giá gói thầu 11.319.679.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG VIỆT, giá trúng thầu 11.138.684.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,6%.

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN mời thầu Gói thầu XL01 Thi công cải tạo bể bơi, mái che bể bơi, bể điều hòa, nhà phụ trợ, di chuyển trạm bơm và cung cấp, lắp đặt thiết bị (bao gồm cả biện pháp thi công) (Số thông báo: IB2400073988-00) thuộc Dự án Cải tạo, sữa chữa bể bơi, nâng cấp nhà phụ trợ, di chuyển trạm bơm thuộc Học viện An ninh nhân dân, có giá gói thầu 11.157.450.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN APEC - CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC PHƯƠNG VIỆT - CÔNG TY TNHH NAM ĐÔ VTB - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THÁI MINH, giá trúng thầu 10.822.574.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 3,0%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH TIỀN GIANG mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng hệ thống chiếu sáng trên Đường tỉnh 864 (đoạn từ QL.50 đến hết cầu Chợ Gạo) (Số thông báo: IB2400084054-00) thuộc Dự án Đường tỉnh 864 (đường dọc sông Tiền), có giá gói thầu 8.751.068.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỮ GIA, giá trúng thầu 8.564.525.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN CHÂU THÀNH (TỈNH KIÊN GIANG) mời thầu Gói thầu số 01 Xây dựng mới (Số thông báo: IB2400021343-00) thuộc Dự án Đường kênh Kha Ma, có giá gói thầu 8.346.503.104 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN XÂY DỰNG HUY PHÁT KIÊN GIANG, giá trúng thầu 8.169.173.661 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN GIA LÂM (TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 06 Thi công xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị công trình (Số thông báo: IB2400098437-00) thuộc Dự án Xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy quân sự các xã: Dương Xá, Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, có giá gói thầu 7.832.639.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG CAPITAL, giá trúng thầu 7.673.445.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,0%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN XUYÊN MỘC (TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU) mời thầu Gói thầu Xây dựng (Số thông báo: IB2400086950-00), có giá gói thầu 7.235.423.647 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TUỆ ANH, giá trúng thầu 7.089.172.590 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,0%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KIÊN GIANG mời thầu Gói thầu số 02 Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng (Số thông báo: IB2400058024-01), có giá gói thầu 6.076.294.280 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ NÔNG LÂM NGHIỆP THUẬN HÒA, giá trúng thầu 6.015.340.887 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,0%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN QUẢN BẠ (TỈNH HÀ GIANG) mời thầu Gói thầu số 02 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400088669-00) thuộc Dự án Công trình đường GTNT từ đường thôn Lùng Tám Thấp đến trụ sở thôn Lùng Tám Cao, xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, có giá gói thầu 5.708.387.928 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG HLC ĐỒNG VĂN - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOÀNG ANH, giá trúng thầu 5.622.580.198 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,5%.

CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 mời thầu Gói thầu 14TC.SCL2024 Thi công hạng mục Xử lý chống đá văng từ taluy dương cột 71 (TK70) Đường dây 581 582 Nho Quan - 573 Thường Tín (Số thông báo: IB2400065032-00), có giá gói thầu 5.358.387.396 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LINH TRANG, giá trúng thầu 5.284.492.617 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,4%.

CỤC CƠ YẾU/ BỘ TỔNG THAM MƯU/BỘ QUỐC PHÒNG mời thầu Gói thầu MS-02 Doanh cụ, xe nâng, thang nâng cơ sở Đà Nẵng, Gia Lai (Số thông báo: IB2400064627-00), có giá gói thầu 5.159.160.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI NGỌC THẠCH, giá trúng thầu 5.053.100.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN ĐẦM DƠI (TỈNH CÀ MAU) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Ngọc Chánh (Số thông báo: IB2400072905-00), có giá gói thầu 5.125.270.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂN TIẾN - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN ĐẠT, giá trúng thầu 5.032.030.821 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,8%.

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH LÂM ĐỒNG (TỈNH LÂM ĐỒNG) mời thầu Gói thầu Mua sắm công cụ hỗ trợ cho Dân quân tự vệ năm 2024 (Số thông báo: IB2400097207-01), có giá gói thầu 4.835.668.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SOFTECH, giá trúng thầu 4.775.960.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,2%.

SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA mời thầu Gói thầu số 36 Thi công xây lắp Trạm Y tế xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn (SLA-XL8) (Số thông báo: IB2400087692-00) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Sơn La, có giá gói thầu 4.711.730.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUY HOÀNG SƠN LA, giá trúng thầu 4.602.718.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,3%.

SƯ ĐOÀN 330, QUÂN KHU 9 mời thầu Gói thầu MS-01 Mua sắm, lắp đặt thiết bị, doanh cụ (Số thông báo: IB2400076287-00) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Doanh trại các đơn vị Sư đoàn bộ binh 330/Quân khu 9, có giá gói thầu 4.495.994.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu DNTN GỖ PHÁT ĐẠT, giá trúng thầu 4.442.042.072 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,2%.

BINH CHỦNG HÓA HỌC mời thầu Gói thầu số 2 Mua sắm VTKT cho máy RAID-M100; máy RAID-XP (Số thông báo: IB2400090802-00), có giá gói thầu 4.310.257.775 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ĐẠI DƯƠNG, giá trúng thầu 4.248.530.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,4%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN VĂN QUAN (TỈNH LẠNG SƠN) mời thầu Gói thầu Xây lắp (Số thông báo: IB2400059544-01) thuộc Dự án Xây dựng Trụ sở Khối Dân vận huyện Văn Quan, có giá gói thầu 4.030.781.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHẬT LINH 689, giá trúng thầu 3.986.248.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,1%.

BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN mời thầu Gói thầu Sửa chữa hệ thống động lực tàu thủy (Số thông báo: IB2400106213-00), có giá gói thầu 3.899.160.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN MQD VIỆT NAM, giá trúng thầu 3.853.287.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,2%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN CHÂU THÀNH (TỈNH TÂY NINH) mời thầu Gói thầu Xây lắp (Bao gồm: Xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông) (Số thông báo: IB2400079414-00) thuộc Dự án Đường tổ 5, 8, 9 ấp Long Đại, xã Long Vĩnh, có giá gói thầu 3.664.466.475 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH TÂN THUẬN HÀ TN, giá trúng thầu 3.618.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,3%.

TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ mời thầu Gói thầu phi tư vấn Tham gia cụm gian hàng tại Triển lãm quốc tế về máy móc, thiết bị, công nghệ và sản phẩm công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh (Số thông báo: IB2400083665-00), có giá gói thầu 3.500.445.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VÀ QUẢNG CÁO NGÂN HÀ, giá trúng thầu 3.460.522.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,1%.

TRUNG TÂM ĐO KIỂM VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ VIỄN THÔNG MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE mời thầu Gói thầu Thuê dịch vụ sửa chữa các thiết bị RAN 3G NOKIA hỏng tại khu vực miền Trung năm 2024 (Số thông báo: IB2400070970-00), có giá gói thầu 3.482.794.800 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH REPAIRTELECOM, giá trúng thầu 3.436.581.600 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,3%.

UBND PHƯỜNG AN HÒA (THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ) mời thầu Gói thầu số 04 Toàn bộ phần xây lắp (Số thông báo: IB2400083070-00) thuộc Dự án Nâng cấp các tuyến đường kiệt trên địa bàn phường An Hòa, có giá gói thầu 3.459.623.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH ĐỒNG PHÁT, giá trúng thầu 3.407.729.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,5%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỊ XÃ HÒA THÀNH (TỈNH TÂY NINH) mời thầu Gói thầu Xây lắp (Số thông báo: IB2400058081-00) thuộc Dự án Xây dựng mới trụ sở Công an xã Trường Hòa, có giá gói thầu 3.495.716.755 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GIA VÕ, giá trúng thầu 3.393.078.587 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,9%.

Tin cùng chuyên mục