Ngày 9/5: 81 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

(BĐT) - Kết quả lựa chọn nhà thầu được công khai ngày 9/5/2024 có 81 gói thầu lựa chọn nhà thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước, trong đó 08 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0; 46 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%; 27 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 1-3%.

* 08 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0:

TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC/CKT/PKKQ mời thầu Gói thầu 21 Mua sắm thiết bị phục vụ hiệu chuẩn và kiểm định (Số thông báo IB2400084994-00) thuộc Dự án Đầu tư nâng cao năng lực kiểm định, sửa chữa của Trung tâm Đo lường miền Bắc/ Quân chủng PK-KQ, có giá gói thầu 27.400.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐO LƯỜNG, giá trúng thầu 27.388.900.000 đồng.

CỤC QUÂN NHU/TỔNG CỤC HẬU CẦN mời thầu Gói thầu số 12 Xây dựng nhà ở công vụ 5 tầng, cung cấp, lắp đặt thiết bị và thi công hạ tầng kỹ thuật xung quanh nhà (Số thông báo IB2400074681-00) thuộc Dự án Nhà ở công vụ kho 690/Cục Quân nhu (giai đoạn 2), có giá gói thầu 23.630.338.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DUYÊN HẢI, giá trúng thầu 23.626.087.000 đồng.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH PHÚ YÊN mời thầu Gói thầu số 1 Thi công xây dựng (Số thông báo IB2400038271-00) thuộc Dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km40+679,34 - Km42+387,78, tuyến QL.29, tỉnh Phú Yên, có giá gói thầu 12.808.310.090 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HUY THIÊN PHÚ, giá trúng thầu 12.805.553.430 đồng.

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THỂ THAO QUỐC GIA CẦN THƠ mời thầu Gói thầu Cung cấp suất ăn cho huấn luyện viên, vận động viên năm 2024 (Số thông báo IB2400067178-00), có giá gói thầu 11.354.560.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SUẤT ĂN HƯƠNG VIỆT, giá trúng thầu 11.354.560.000 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN - QUỸ ĐẤT HUYỆN DUY XUYÊN (TỈNH QUẢNG NAM) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng (phần công việc còn lại) thuộc Công trình: Tuyến đường ĐH4.DX; Lý trình: Km2+0,00-Km3+100,00 Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình trên tuyến (Số thông báo IB2400115719-00), có giá gói thầu 5.933.909.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP VIỆT LINH - CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIA BẢO, giá trúng thầu 5.933.909.000 đồng.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU DẦU TIẾNG mời thầu Gói thầu Cung cấp Pallet gỗ (Số thông báo IB2400073203-00), có giá gói thầu 5.629.735.440 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH HỢP TÁC XÃ VẠN CÁT TƯỜNG - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẾ BIẾN GỖ LONG KHÁNH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GỖ TUYẾT CƯỜNG, giá trúng thầu 5.629.735.440 đồng.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH QUẢNG NGÃI mời thầu Gói thầu số 03 Mua sắm xe ô tô 7 chỗ ngồi 2 cầu phục vụ công tác chung tại Văn phòng UBND tỉnh (Số thông báo IB2400088252-00), có giá gói thầu 3.750.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH TOYOTA TIẾN THU QUẢNG NGÃI, giá trúng thầu 3.750.000.000 đồng.

UBND XÃ IA ME (HUYỆN CHƯ PRÔNG, TỈNH GIA LAI) mời thầu Gói thầu Xây lắp đường giao thông Làng Siu (Số thông báo IB2400115645-00), có giá gói thầu 1.088.265.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu TỔ NHÓM THỢ NGUYỄN VĂN HƯỚNG, giá trúng thầu 1.088.265.000 đồng.

*46 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%:

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI mời thầu Gói thầu 04-2024-Mobile - Nâng cấp thiết bị vô tuyến 4G Nokia (Số thông báo IB2400116177-00), có giá gói thầu 651.183.532.811 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT MẠNG VÀ GIẢI PHÁP NOKIA VIỆT NAM - NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, giá trúng thầu 648.848.741.398 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN mời thầu Gói thầu 04 Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán (bao gồm Mô hình thông tin công trình - BIM) (Số thông báo IB2400028026-00) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1, có giá gói thầu 52.323.920.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 625 - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG 5 - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 8 - CÔNG TY CỔ PHẦN IDECO VIỆT NAM (VIẾT TẮT LÀ: LIÊN DANH TRƯỜNG SƠN - TV625 - TV5 - TV8 - IDECO), giá trúng thầu 52.228.574.426 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HÀ TĨNH mời thầu Gói thầu HTNC-XL.TK09 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (Số thông báo IB2400082944-00) thuộc Dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng cá Thạch Kim, có giá gói thầu 50.078.918.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HÀ TĨNH - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN, giá trúng thầu 50.045.460.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ HUYỆN THƯỜNG TÍN (TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 13 Toàn bộ phần thi công xây dựng bổ sung (Số thông báo IB2400076848-00) thuộc Dự án Cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang tại xã Văn Bình phục vụ bồi thường hỗ trợ GPMB dự án xây dựng đường Vành đai 4- Vùng thủ đô Hà Nội, có giá gói thầu 20.324.405.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CP XÂY DỰNG TÂN MINH HƯƠNG VÀ CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VIỆT CƯỜNG, giá trúng thầu 20.284.995.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL mời thầu Gói thầu 22-ĐTRR/VCC/2024 Cung cấp Cột anten dây co phục vụ triển khai Dự án trạm BTS cho thuê năm 2024 khu vực Miền Trung_ Đợt 1 (Số thông báo IB2400034976-00), có giá gói thầu 19.460.967.434 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH Ý VIỆT, giá trúng thầu 19.313.738.950 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,8%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẬN BA ĐÌNH (TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu Xây lắp (Số thông báo IB2400057108-00) thuộc Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đền Quán Thánh, có giá gói thầu 14.435.792.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG, giá trúng thầu 14.382.118.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN ĐỨC HÒA (TỈNH LONG AN) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng (Số thông báo IB2400088685-00) thuộc Dự án Trường THCS Tân Đức, có giá gói thầu 13.403.093.490 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SONG KỲ, giá trúng thầu 13.334.130.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

UBND THỊ TRẤN PHÚC THỌ (TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 08 Thi công xây dựng (Số thông báo IB2400095404-00) thuộc Dự án Bê tông hóa đường giao thông nội đồng thị trấn Phúc Thọ, có giá gói thầu 13.232.466.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẢO NGÂN - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ GIÁM SÁT XÂY DỰNG THĂNG LONG, giá trúng thầu 13.123.691.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,8%.

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM mời thầu Gói thầu Trang bị thiết bị bảo mật tường lửa cho hạ tầng Core Banking (Số thông báo IB2400032876-00), có giá gói thầu 13.178.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG, giá trúng thầu 13.101.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,6%.

UBND THỊ TRẤN TRƯỜNG SƠN (HUYỆN AN LÃO, TP. HẢI PHÒNG) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng (Số thông báo IB2400071240-00) thuộc Dự án Duy tu, sửa chữa hệ thống thoát nước, vỉa hè trung tâm thị trấn Trường Sơn (đoạn từ ngã ba Lương Khánh Thiện đến công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ), huyện An Lão, TP, có giá gói thầu 12.950.334.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH ĐỨC CƯỜNG THỊNH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TOÀN THƯ. VIẾT TẮT LÀ: LIÊN DANH CƯỜNG THỊNH - TOÀN THƯ, giá trúng thầu 12.924.443.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

UBND XÃ TRUNG MỸ (HUYỆN BÌNH XUYÊN, TỈNH VĨNH PHÚC) mời thầu Gói thầu Xây lắp (Số thông báo IB2400067788-00) thuộc Dự án Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, có giá gói thầu 12.910.277.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ THÀNH VĨNH PHÚC, giá trúng thầu 12.898.965.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

TỔNG CỤC THỐNG KÊ mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình và thiết bị Phòng cháy chữa cháy (Số thông báo IB2400057889-01) thuộc Dự án Dự án thành phần số 02 Cải tạo trụ sở Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên thuộc dự án Xây dựng, cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Cục Thống kê cấp tỉnh, có giá gói thầu 12.201.724.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH ỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT HAFA, giá trúng thầu 12.185.501.019 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỊ XÃ DUY TIÊN (TỈNH HÀ NAM) mời thầu Gói thầu Xây lắp (bao gồm cả chi phí đảm bảo ATGT trong quá trình thi công) (Số thông báo IB2400078378-00) thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Đào Văn Tập, thị xã Duy Tiên, đoạn từ Km1+665 đến Km2+320, có giá gói thầu 12.136.128.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH KIM THÀNH, giá trúng thầu 12.092.215.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XDCSHT HUYỆN THÁI THỤY (TỈNH THÁI BÌNH) mời thầu Gói thầu số 04 Xây lắp công trình (Số thông báo IB2400087311-02) thuộc Dự án Đường ĐH.95D từ QL.37 xã Thụy Trình đi xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy, có giá gói thầu 11.727.489.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 479, giá trúng thầu 11.690.916.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

UBND XÃ TIÊN TÂN (TP. PHỦ LÝ, TỈNH HÀ NAM) mời thầu Gói thầu số 02 Thi công xây dựng (Số thông báo IB2400069775-01) thuộc Dự án Xây dựng nhà đa năng và một số hạng mục phụ trợ trường THCS xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý, có giá gói thầu 10.689.932.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HƯNG THỊNH, giá trúng thầu 10.677.485.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BINH CHỦNG CÔNG BINH mời thầu Gói thầu XL-01 Thi công xây dựng các hạng mục công trình khối Lữ đoàn, cơ quan (Số thông báo IB2400081745-00), có giá gói thầu 10.379.939.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN HẢI, giá trúng thầu 10.344.174.665 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

NHÀ MÁY A34/ QUÂN CHỦNG PK - KQ mời thầu Gói thầu số 01 Mua sắm vật tư, linh kiện điện tử (Số thông báo IB2400099697-00), có giá gói thầu 9.959.100.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN BÌNH, giá trúng thầu 9.932.510.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN AN DƯƠNG (TP. HẢI PHÒNG) mời thầu Gói thầu số 03 Xây lắp - Thi công xây dựng công trình (Số thông báo IB2400068991-00) thuộc Dự án Xây dựng, cải tạo, nâng cấp Trường Trung học cơ sở Tân Tiến, có giá gói thầu 9.663.387.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TRƯỜNG GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PCCC ĐĂNG KHÁNH, giá trúng thầu 9.645.456.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

UBND XÃ AN THÁI (HUYỆN QUỲNH PHỤ, TỈNH THÁI BÌNH) mời thầu Gói thầu số 03 Thi công xây dựng và đảm bảo ATGT công trình (Số thông báo IB2400079357-00) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính khu dân cư xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, có giá gói thầu 9.381.885.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN HOÀNG MINH, giá trúng thầu 9.333.069.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TỈNH TRÀ VINH mời thầu Gói thầu 06 Thi công xây dựng và cung cấp thiết bị (Số thông báo IB2400074012-00) thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước xã Thanh Sơn - Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, có giá gói thầu 8.490.671.715 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ KHAI SÁNG, giá trúng thầu 8.457.086.895 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

CỤC KỸ THUẬT BC THÔNG TIN LIÊN LẠC mời thầu Gói thầu Mua sắm vật tư vô tuyến điện phục vụ bảo đảm kỹ thuật (Số thông báo IB2400070927-00), có giá gói thầu 8.463.147.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BUSCH VIỆT NAM, giá trúng thầu 8.406.475.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,7%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN CHƯƠNG MỸ (TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 3 Thi công xây dựng (Số thông báo IB2400072777-00) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông tổ dân phố Nội An, Chùa Vàng và Hòa Sơn thị trấn Chúc Sơn, có giá gói thầu 7.722.433.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG THÀNH, giá trúng thầu 7.675.965.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,6%.

UBND XÃ KIM ĐÍNH (HUYỆN KIM THÀNH, TỈNH HẢI DƯƠNG) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị (Số thông báo IB2400086293-00) thuộc Dự án Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường mầm non xã Kim Đính, có giá gói thầu 7.246.804.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NAM SƠN, giá trúng thầu 7.239.552.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN DẦU TIẾNG (TỈNH BÌNH DƯƠNG) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng (Số thông báo IB2400085876-01) thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa đường ĐH.707, có giá gói thầu 7.030.282.384 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY DỰNG - CẦU ĐƯỜNG VIỆT ĐỨC THÀNH, giá trúng thầu 6.997.555.399 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÙNG TÂY NGUYÊN mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình (Số thông báo IB2400059047-00) thuộc Dự án Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên (giai đoạn II), có giá gói thầu 6.688.399.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẮK LẮK, giá trúng thầu 6.673.272.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK SONG (TỈNH ĐẮK NÔNG) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng (Số thông báo IB2400069089-00) thuộc Dự án Đường giao thông tổ dân phố 3 thị trấn Đức An kết nối Quảng trường trung tâm huyện Đắk Song (Đường X26), có giá gói thầu 6.677.190.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRẦN GIA PHÁT VÀ CÔNG TY TNHH PHÚ SƠN, giá trúng thầu 6.635.707.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,6%.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK mời thầu Gói thầu số 03 Cung ứng phân sinh học cho vườn cây cao su năm 2024 (dạng lỏng) (Số thông báo IB2400060219-00), có giá gói thầu 5.343.370.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 999, giá trúng thầu 5.336.339.250 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LÀO CAI mời thầu Gói thầu số 04 Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu trên các tuyến đường tỉnh 153, 159, 160 (Số thông báo IB2400087794-03), có giá gói thầu 5.277.383.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI, giá trúng thầu 5.268.087.758 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

HỘI ĐỒNG GPMB CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGA SƠN (TỈNH THANH HÓA) mời thầu Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo IB2400043438-00) thuộc Dự án Di chuyển đường ống nước sạch phục vụ GPMB thực hiện dự án đường giao thông từ khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa (Đoạn qua huyện Ng, có giá gói thầu 5.210.671.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỆT NHẬT, giá trúng thầu 5.201.171.222 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

UBND XÃ PHONG AN (HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ) mời thầu Gói thầu Toàn bộ phần thi công xây lắp (Số thông báo IB2400028197-00) thuộc Dự án Hạ tầng vùng sản xuất Atiso đỏ xã Phong An, huyện Phong Điền, có giá gói thầu 5.198.726.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VẬN TẢI VIỆT THẮNG - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂY HÒA, giá trúng thầu 5.186.897.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LÀO CAI mời thầu Gói thầu số 03 Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu trên các tuyến đường tỉnh 154, 156, 156B, 157, cầu Phố Mới, cầu Giang Đông và QL.4E cũ (đoạn Km28+650-Km36; Km43+650-Km44+200) (Số thông báo IB2400087791-02), có giá gói thầu 5.014.235.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI, giá trúng thầu 4.998.420.599 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC mời thầu Gói thầu số 21 Cải tạo, lắp đặt thiết bị cho trung tâm xử lý dữ liệu và hạng mục PCCC cho công trình (Số thông báo IB2400053966-00) thuộc Dự án Lắp đặt camera đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, văn minh đô thị, phòng chống vi phạm pháp luật tại, có giá gói thầu 5.016.593.674 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DONG HWA - CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VIỆT AN, giá trúng thầu 4.989.712.020 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

SỞ NỘI VỤ TỈNH HƯNG YÊN mời thầu Gói thầu Tư vấn xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Hưng Yên (Số thông báo IB2400087017-00), có giá gói thầu 4.970.823.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ BẢN ĐỒ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, giá trúng thầu 4.955.428.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC THANH HÀ, CỤC C10, BỘ CÔNG AN mời thầu Gói thầu Cung cấp NVL sản xuất cặp lồng, khay nhựa, kèm thìa đựng cơm cho phạm nhân thuộc Cục C10 quản lý năm 2024 (Số thông báo IB2400077126-02), có giá gói thầu 4.522.340.680 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN PLASTICS PHÚ MỸ, giá trúng thầu 4.487.491.360 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,8%.

NHÀ MÁY A41 QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN mời thầu Gói thầu Mua sắm vật tư để sửa chữa ngành TBHK theo LSX 03 (Số thông báo IB2400064273-00), có giá gói thầu 4.351.370.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu TỔNG CÔNG TY KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, giá trúng thầu 4.346.502.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐTXD HUYỆN KỲ SƠN (TỈNH NGHỆ AN) mời thầu Gói thầu Toàn bộ phần xây dựng công trình (Số thông báo IB2400055657-00) thuộc Dự án Xây dựng nhà học 3 tầng Trường PTDTBT TH Tà Cạ, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, có giá gói thầu 4.351.521.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CP XÂY DỰNG HẠ TẦNG NHẬT MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MIỀN TÂY NGHỆ AN, giá trúng thầu 4.340.999.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

UBND XÃ ÁI THƯỢNG (HUYỆN BÁ THƯỚC, TỈNH THANH HÓA) mời thầu Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình (bao gồm bảo hiểm xây dựng công trình) (Số thông báo IB2400090761-00) thuộc Dự án Đường giao thông thôn Tôm đi thôn Mý, xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, có giá gói thầu 4.339.626.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TÂN THƯỢNG LONG VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯỚC LỘC, giá trúng thầu 4.332.850.619 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

BINH CHỦNG CÔNG BINH mời thầu Gói thầu XL-05 (Số thông báo IB2400084956-01) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp doanh trại Lữ đoàn 249/Binh chủng Công binh, có giá gói thầu 4.261.809.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT DƯƠNG, giá trúng thầu 4.253.134.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC mời thầu Gói thầu số 22 Cung cấp lắp đặt thiết bị, phần mềm camera (Số thông báo IB2400054010-00), có giá gói thầu 4.137.537.350 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TSV, giá trúng thầu 4.111.280.500 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,6%.

UBND PHƯỜNG HẢI BÌNH (THỊ XÃ NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA) mời thầu Gói thầu số 04 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo IB2400091912-00) thuộc Dự án Xây mới Đài tưởng niệm Liệt sỹ phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, có giá gói thầu 3.836.208.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẠNH LÂM - CÔNG TY CỔ PHẦN TV VÀ XD AN THỊNH PHÁT, giá trúng thầu 3.829.844.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ VĨNH LONG (TỈNH VĨNH LONG) mời thầu Gói thầu xây lắp số 01: Đường tổ 42,43,44 khóm 2, phường 3, thành phố Vĩnh Long (Số thông báo IB2400074614-00), có giá gói thầu 3.759.958.624 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KIM QUANG HƯNG, giá trúng thầu 3.745.950.101 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỊ XÃ PHÚ MỸ (TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU) mời thầu Gói thầu Xây lắp và thiết bị (Số thông báo IB2400046654-00) thuộc Dự án Xây dựng Nhà ăn bán trú trường Tiểu học Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, có giá gói thầu 3.732.837.280 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG BÌNH MINH, giá trúng thầu 3.701.784.036 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,8%.

UBND XÃ NÚI TƯỢNG (HUYỆN TÂN PHÚ, TỈNH ĐỒNG NAI) mời thầu Gói thầu số 07 (Xây lắp) Thi công xây dựng công trình (Số thông báo IB2400078088-00) thuộc Dự án Chợ Núi Tượng, có giá gói thầu 3.666.004.031 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƯỜNG PHAN, giá trúng thầu 3.646.901.762 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

NHÀ MÁY A41 QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN mời thầu Gói thầu Mua sắm vật tư để thực hiện sửa chữa MB L-3 theo CTPL năm 2024 (Số thông báo IB2400064269-01), có giá gói thầu 3.538.025.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu TỔNG CÔNG TY KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, giá trúng thầu 3.513.041.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,7%.

UBND PHƯỜNG HÀ KHẨU (TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH) mời thầu Gói thầu số 06 Thi công xây dựng (Số thông báo IB2400086645-00) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tổ 51 khu 5, phường Hà Khẩu, có giá gói thầu 3.538.063.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG KHÁNH AN, giá trúng thầu 3.506.308.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,9%.

UBND XÃ TÂN QUANG (HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƯNG YÊN) mời thầu Gói thầu số 1 Thi công xây dựng và thiết bị công trình (Số thông báo IB2400091031-00) thuộc Dự án Nhà văn hóa thôn Thọ Khang, xã Tân Quang, có giá gói thầu 3.507.169.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CMC HÀ NỘI VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI HƯNG QUẢNG NINH, giá trúng thầu 3.505.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

* 27 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 1% đến 3%:

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL mời thầu Gói thầu 23-ĐTRR/VCC/2024 Cung cấp Cột anten dây co phục vụ triển khai Dự án trạm BTS cho thuê năm 2024 khu vực Miền Nam_ Đợt 1 (Số thông báo IB2400034978-00), có giá gói thầu 37.697.981.633 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ĐẠI DŨNG, giá trúng thầu 37.075.283.663 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,7%.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL mời thầu Gói thầu 21-ĐTRR/VCC/2024 Cung cấp Cột anten dây co phục vụ triển khai Dự án trạm BTS cho thuê năm 2024 khu vực Miền Bắc_ Đợt 1 (Số thông báo IB2400034974-00), có giá gói thầu 37.387.392.609 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT VƯƠNG, giá trúng thầu 36.887.436.630 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,3%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG (TỈNH SƠN LA) mời thầu Gói thầu số 02 Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo NCKT, thiết kế và cắm cọc GPMB, MLG (Số thông báo IB2400073728-00), có giá gói thầu 28.100.803.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP, giá trúng thầu 27.311.968.800 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,8%.

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH LÂM ĐỒNG mời thầu Gói thầu Mua sắm trang phục dân quân tự vệ năm 2024 (Số thông báo IB2400075427-01), có giá gói thầu 22.336.070.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HẬU CẦN PHÍA BẮC, giá trúng thầu 22.017.168.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,4%.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC mời thầu Gói thầu 2b Mua sắm MBA, cáp điện, vật tư, thiết bị (Số thông báo IB2400057137-00) thuộc Dự án Cấy thêm trạm biến áp chống quá tải khu vực huyện Đại Từ bổ sung năm 2024; Cấy thêm trạm biến áp chống quá tải khu vực huyện Đồng Hỷ bổ sung năm 2024; Cấy thêm trạm biến áp chống quá tải khu vực huyện Định Hóa và huyện Võ Nhai bổ sung năm 2024; Xây dựng và cải tạo lưới điện hạ áp huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên; Xây dựng và cải tạo lưới điện hạ áp huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên; Triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp khu vực tỉnh Thái Nguyên năm 2024, có giá gói thầu 21.838.146.674 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH NARACO - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG - CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN THƯỢNG ĐÌNH, giá trúng thầu 21.485.085.550 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,6%.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG VICEM HOÀNG THẠCH mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng kho nguyên, nhiên liệu (Số thông báo IB2400067815-00), có giá gói thầu 13.943.849.060 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG BẰNG E&C, giá trúng thầu 13.622.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,3%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN XUYÊN MỘC (TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU) mời thầu Gói thầu Xây dựng (Số thông báo IB2400072159-00) thuộc Dự án Đường liên ấp Bà Rịa - Tân Trung nối dài, đường GTNT ấp Tân An, xã Phước Tân, có giá gói thầu 11.989.958.561 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH TUẤN, giá trúng thầu 11.807.948.735 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,5%.

CỤC HẬU CẦN/BINH CHỦNG ĐẶC CÔNG mời thầu Gói thầu MS-05/2024 Mua sắm hàng hóa số 05 (Số thông báo IB2400072199-01), có giá gói thầu 11.389.938.300 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN 26, giá trúng thầu 11.272.008.500 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN VĨNH LỘC (TỈNH THANH HÓA) mời thầu Gói thầu số 02 Xây dựng công trình (bao gồm Xây lắp, hạng mục chung) (Số thông báo IB2400088940-01) thuộc Dự án Kiên cố hóa hệ thống kênh tưới kết hợp tiêu thuộc các thôn Pháp Ngỡ, Hữu Chấp và Quang Biểu, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, có giá gói thầu 9.977.481.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOÀNG ANH, giá trúng thầu 9.855.346.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,2%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN CẦN ĐƯỚC (TỈNH LONG AN) mời thầu Gói thầu Đường Cầu Tam Binh. HM Phần đường (Số thông báo IB2400082661-00), có giá gói thầu 10.029.808.817 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH NGÂN PHÁT VINH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM-DV NHẬT TIẾN, giá trúng thầu 9.761.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,7%.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 27 mời thầu Gói thầu Mua sắm vật tư phục vụ sản xuất đợt 4 (Số thông báo IB2400059051-00), có giá gói thầu 9.784.500.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY VẠN LỢI (TNHH), giá trúng thầu 9.654.700.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,3%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN XUYÊN MỘC (TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU) mời thầu Gói thầu Xây dựng (Số thông báo IB2400072130-00) thuộc Dự án Nâng cấp đường và mương thoát nước Láng Găng-Dốc Lết xã Bình Châu, có giá gói thầu 9.320.190.544 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THUẬN VIÊN PHÁT, giá trúng thầu 9.127.177.298 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,1%.

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI mời thầu Gói thầu số 02 Cung cấp ống nhựa và vật tư phụ kiện các loại khác (Số thông báo IB2400088170-00), có giá gói thầu 5.549.845.840 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI LIÊN THẮNG - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG ANH, giá trúng thầu 5.441.756.944 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,9%.

BỘ TƯ LỆNH QUÂN ĐOÀN 3 mời thầu Gói thầu số 04 Cung cấp gạo lứt loại lúa 5451 (Số thông báo IB2400075065-00), có giá gói thầu 5.480.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÔNG SẢN MINH VŨ, giá trúng thầu 5.400.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,5%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN CAI LẬY (TỈNH TIỀN GIANG) mời thầu Gói thầu số 01 Thi công Mặt đường BTCT - Cống ngang đường ( Đường Tây Kháng Chiến, xã Hiệp Đức ) (Số thông báo IB2400059833-00), có giá gói thầu 5.104.288.509 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH KHANH, giá trúng thầu 5.026.651.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,5%.

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH mời thầu Gói thầu số 06 Cáp Muller các loại (Số thông báo IB2400035731-00), có giá gói thầu 5.046.690.960 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT NGỌC LAN, giá trúng thầu 4.989.600.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,1%.

CÔNG AN TỈNH BẮC NINH mời thầu Gói thầu số 1 Mua sắm thiết bị hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến (Số thông báo IB2400067678-01), có giá gói thầu 4.490.847.600 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT, giá trúng thầu 4.443.200.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,1%.

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN mời thầu Gói thầu Cung cấp và lắp đặt van nước ra bể chứa số 2 (Số thông báo IB2300275431-00), có giá gói thầu 4.244.350.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN WESTERNTECH VIỆT NAM, giá trúng thầu 4.158.935.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2%.

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 mời thầu Gói thầu 05HH-SXKD-2024 Cung cấp vật tư hệ thống thải tro xỉ (Số thông báo IB2400072418-00), có giá gói thầu 4.176.397.698 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP SOUNDTON, giá trúng thầu 4.102.995.900 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,8%.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ mời thầu Gói thầu số 5 Mua phân hữu cơ truyền thống (Số thông báo IB2400079746-00), có giá gói thầu 3.435.175.800 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÂN BÓN HỮU CƠ HÙNG TÂN, giá trúng thầu 3.358.159.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,2%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN CHÂU THÀNH (TỈNH TÂY NINH) mời thầu Gói thầu Xây lắp (Số thông báo IB2400071296-00) thuộc Dự án Xây dựng trụ sở làm việc công an xã Thành Long huyện Châu Thành, có giá gói thầu 2.926.628.043 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM CHÂU PHÁT, giá trúng thầu 2.876.280.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,7%.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐẠ HUOAI (TỈNH LÂM ĐỒNG) mời thầu Gói thầu số 01 Thi công sửa chữa các trường học trên địa bàn các xã Hà Lâm, Phước Lộc (Số thông báo IB2400085158-00), có giá gói thầu 2.850.122.755 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHI PHONG 79, giá trúng thầu 2.821.620.226 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1%.

UBND XÃ ĐỒNG LÂM (TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH) mời thầu Gói thầu số 05 Xây lắp (Số thông báo IB2400079234-00) thuộc Dự án Kiên cô hoá tuyên đường thôn Đông Trà, xã Đông Lâm (đoạn đường vào nhà ông Triệu Du Chòi, nhà ông Triệu Quý Nguyên và đường vào khu sản xuất), xã Đồng Lâm, có giá gói thầu 2.804.124.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TKN68, giá trúng thầu 2.749.889.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,9%.

CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4 mời thầu Gói thầu số 20 Cung cấp rơle Siemens (Số thông báo IB2400081937-00), có giá gói thầu 2.745.518.600 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH NNB VIỆT NAM, giá trúng thầu 2.689.500.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2%.

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN - CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ HÀ TĨNH mời thầu Gói thầu Cung cấp vật tư quạt khói, gia công công cụ dụng cụ, tấm lưới quay rác, phục hồi bơm hộp giảm tốc và lắp đặt đường ống hút các hố bơm NMNĐ VA 1 (Số thông báo IB2400069663-00), có giá gói thầu 2.413.127.066 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP ĐỨC TÀI, giá trúng thầu 2.377.050.625 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,5%.

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH mời thầu Gói thầu Mua sắm thiết bị kiểm định lĩnh vực y tế (Số thông báo IB2400039315-00), có giá gói thầu 2.215.200.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VÀ KIỂM NGHIỆM, giá trúng thầu 2.159.510.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,5%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ TÂY NINH mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng (bao gồm chi phí dự phòng) (Số thông báo IB2400085445-01) thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa văn phòng và phòng Truyền thống thành ủy, có giá gói thầu 2.150.690.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG HOẰNG DIỆP, giá trúng thầu 2.111.763.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,8%.

Tin cùng chuyên mục