(BĐT) - Chiều 12/11, với 93,37% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về Dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020. Theo đó, năm 2020, tổng số thu NSNN là 1.512,3 nghìn tỷ đồng, tổng chi là 1.747,1 nghìn tỷ đồng; mức bội chi NSNN là 234,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 3,44% GDP.
Quốc hội thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

93,37% đại biểu Quốc hội đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Ảnh: Quang Khánh

Quốc hội cũng đồng ý với việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự toán NSNN năm 2019.

Cụ thể, điều chỉnh cơ cấu vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của hai chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó, tăng vốn ngoài nước và giảm vốn trong nước tương ứng là 3.580,2 tỷ đồng. Bổ sung 241,021 tỷ đồng cho các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và bố trí số vốn tương ứng trong dự toán chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2020 để thu hồi vốn ứng trước.

Quốc hội quyết nghị hòa chung số vốn 4.069 tỷ đồng còn lại chưa phân bổ trong tổng số 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 với nguồn dự phòng chung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Bên cạnh đó, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2020.