Quý I/2024, thanh, kiểm tra ngành tài chính kiến nghị xử lý hơn 19,2 nghìn tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, trong quý I/2024, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã triển khai thực hiện tổng số 200.557 cuộc thanh tra, kiểm tra.
Quý I/2024, đã triển khai thực hiện tổng số 200.557 cuộc thanh tra, kiểm tra ngành tài chính
Quý I/2024, đã triển khai thực hiện tổng số 200.557 cuộc thanh tra, kiểm tra ngành tài chính

Qua đó, kiến nghị xử lý tài chính 19.256,653 tỷ đồng. Trong đó, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 7.063,869 tỷ đồng; kiến nghị xử lý tài chính khác 11.226,293 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 966,492 tỷ đồng; số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) trong kỳ 2.857,474 tỷ đồng.

Thanh tra Bộ đã lưu hành 7 kết luận thanh tra (từ năm 2023 chuyển sang), kết quả kiến nghị xử lý tài chính 1.985,882 tỷ đồng. Trong đó, kiến nghị nộp NSNN 457,876 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 444 triệu đồng; kiến nghị xử lý tài chính khác 1.527,502 tỷ đồng. Các đơn vị đã nộp NSNN trong kỳ 20,856 tỷ đồng.

Kết quả, trong quý I/2024 toàn hệ thống thuế đã thực hiện 14.628 cuộc thanh tra, kiểm tra (bao gồm 35 cuộc kiểm tra nội bộ); kiểm tra 185.352 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Kiến nghị xử lý tài chính 13.726,746 tỷ đồng (bao gồm: kiến nghị nộp NSNN 3.090,464 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 937,881 tỷ đồng; xử lý tài chính khác 9.698,401 tỷ đồng). Số tiền đã nộp NSNN (bao gồm cả tiền xử phạt vi phạm hành chính) là 2.640,558 tỷ đồng.

Quý I/2024, hệ thống hải quan đã ban hành 4 kết luận thanh tra chuyên ngành năm trước chuyển sang; thực hiện 441 cuộc kiểm tra sau thông quan; chủ trì, công tác chống buôn lậu đã phối hợp phát hiện, bắt giữ và xử lý 2.475 vụ vi phạm pháp luật về hải quan (tiến hành khởi tố 3 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 18 vụ vi phạm). Tổng số tiền kiến nghị xử lý tài chính 3.542,921 tỷ đồng. Trong đó, nộp NSNN 3.514,789 tỷ đồng và xử phạt vi phạm hành chính 28,132 tỷ đồng; đã thu vào NSNN (bao gồm cả tiền xử phạt vi phạm hành chính) là 195,321 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục