Sửa đổi, bổ sung 3 thủ tục hành chính lĩnh vực BHYT

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Y tế vừa công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHYT (BHYT) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi; bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

3 thủ tục hành chính này gồm: thủ tục cấp mới, cấp lại và đổi thẻ BHYT.

Đối với trường hợp cấp thẻ BHYT lần đầu, Bộ Y tế sửa đổi Mẫu số 3 – danh sách thành viên hộ gia đình của thủ tục hành chính và Mẫu số 4 – Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp thẻ BHYT. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, tổ chức BHYT phải chuyển thẻ BHYT cho cơ quan, tổ chức quản lý đối tượng hoặc cho người tham gia BHYT qua hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Đối với trường hợp cấp lại và đổi thẻ BHYT, thủ tục được tiến hành theo 2 bước. Bước 1 là người tham gia BHYT cần cấp lại thẻ BHYT đến cơ quan BHXH tỉnh/huyện ghi Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành); nộp bộ phận một cửa cơ quan BHXH tỉnh/huyện; chờ ký (vào ô người nộp hồ sơ) trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp lại thẻ BHYT. Bước 2 là cán bộ bộ phận một cửa của cơ quan BHXH tỉnh/huyện kiểm tra, nhận Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT; ghi Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp lại thẻ BHYT. Thời hạn giải quyết thủ tục cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia BHYT là trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Đối với trường hợp đổi thẻ BHYT, điều kiện để đổi là thẻ BHYT rách, nát hoặc hỏng; thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu; thông tin ghi trong thẻ không đúng. Trong thời gian chờ đổi thẻ, người tham gia BHYT vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

Tin cùng chuyên mục