Thêm chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp công nghệ

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xây dựng chính sách khuyến khích thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm phát triển công nghệ mới, công nghệ cao.

Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đánh giá việc thành lập và hoạt động của  các quỹ đầu tư chứng khoán trong lĩnh vực phát triển công nghệ mới, công nghệ cao cũng như các quy định hiện hành về khuyến khích thành lập quỹ đầu tư chứng khoán trong lĩnh vực phát triển công nghệ mới, công nghệ cao. Đồng thời đề xuất xây dựng chính sách khuyến khích thành lập quỹ đầu tư phát triển công nghệ mới, công nghệ cao, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2016.

Cùng với đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, bổ sung các chính sách khuyến khích các quỹ đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển công nghệ mới, công nghệ cao trong Dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.             

Tin cùng chuyên mục