Công ty CP Trường TH - THCS - THPT Quốc tế Canada (CISC) thông báo mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng hạng mục khối Tiểu học - Hiệu Bộ - Thư viện - TT Nghệ thuật với nội dung như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TH - THCS - THPT QUỐC TẾ CANADA (CISC)

Đơn vị đầu tư tổ hợp Trường Liên cấp quốc tế Canada - Lào Cai

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên gói thầu: Thi công xây dựng hạng mục khối Tiểu học - Hiệu Bộ - Thư viện - TT Nghệ thuật.

Dự án: Tổ hợp hệ thống Trường Liên cấp quốc tế CANADA tại Lào Cai.

Địa điểm: Nút giao đường 19/5 (đường B9), đường B10, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Chủ đầu tư: Công ty CP trường TH - THCS - THPT Quốc tế Canada.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ.

Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng (cho toàn bộ gói thầu): Tháng 11/2021 - Tháng 06/2022 khoảng 180 ngày.

Thành phần, số lượng hồ sơ dự thầu: 01 bộ gốc, 03 bộ chụp và 01 USB dữ liệu chào giá.

Thời gian phát hồ sơ mời thầu: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 20/10/2021 đến 09 giờ 00 phút, ngày 09/11/2021.

Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng.

Địa điểm phát hành HSMT: Theo thông tin của bên mời thầu như trên.

Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 09/11/2021.

Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00, ngày 09/11/2021.

Thông tin liên hệ:

- Địa điểm 1: Trung tâm TVGS & QLDA Xây dựng tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Km3, Đại lộ Trần Hưng Đạo, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Số điện thoại: 02143.826.705; hoặc liên hệ: Bà Ngô Thị Thanh Thủy - ĐT: 0888.585.786; Email:thuyngo411@gmail.com.

- Địa điểm 2: Công ty CP Trường TH - THCS - THPT Quốc tế Canada. Địa chỉ: Số 86, đường 23, P. Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 02854. 123.456; hoặc liên hệ: Ông Trần Phạm Quang Tất - Số điện thoại: 0908.204.244; Email: tat.tran@khoinguyenholdings.edu.vn; hoặc liên hệ: Bà Hồ Thủy Trúc - Số điện thoại 077.986.9725; Email: truc.ho@khoinguyenholdings.edu.vn.

Ghi chú: Sau thời gian 09 giờ 00, ngày 09/11/2021 Chủ đầu tư không tiếp nhận hồ sơ tham dự thầu của nhà thầu.