Thông báo mời thầu

0:00 / 0:00
0:00
Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) đang tìm kiếm nhà cung cấp đủ năng lực cho các hoạt động sau:

ITB-VNM-2022-001: Mời thầu (ITB) cung cấp gói sản phẩmphòng chống Covid-19 cho phụ nữ tại 9 tỉnh ở Việt Nam.

Hạn nộp: 30/08/2022 lúc 17:00 (giờ Hà Nội)

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại:https://vietnam.un.org/en/194371-invitation-bid-provision-covid-19-prevention-packagesfor-women-9-provincesin-viet-nam

Vui lòng gửi hồ sơ dự thầu bằng tiếng Anh cho UN Women trước khi đóng thầu thông qua hệ thống đấu thầu qua mạng của chúng tôi:https://ungm.in-tend.co.uk/unwomen/aspx/Home . Bạn sẽ phải đăng ký Tên đăng nhập và Mật khẩu trước khi đăng nhập vào hệ thống để đọc thêm về Hồ sơ dự thầu theo số tham chiếu: ITB/VNM30/2022/ 06813 và gửi hồ sơ của mình.

Vui lòng tham khảo hướng dẫn đăng ký hệ thống Đấu thầu qua mạng của UN Women trong đường dẫn phía dưới:

https://www.mediafire.com/file/5fzc95i7ezt7vm0/e_Procurement_Proposal_User_Guide_for_Vendors.pdf/file

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến (các) đề xuất của mình, vui lòng liên hệ qua procurement.vietnam@unwomen.org.

Chúng tôi sẽ tổ chức buổi họp tiền đấu thầu vào lúc 3h chiều, giờ Hà Nội, ngày 17/8/2022 tại Tòa nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc, 304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội và họp trực tuyến qua Zoom.

Nhà thầu quan tâm vui lòng đăng ký với nguyen.thuy.nga@unwomen.org trước buổi họp 2 ngày sau đó chúng tôi sẽ gửi đường dẫn. Nhà thầu mang mẫu gói sản phẩm phòng chống Covid đến buổi họp hoặc gửi qua bưu điện đến:

Nguyễn Thúy Nga, Cán bộ đấu thầu

UNWOMEN Viet Nam

304 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

SĐT: +84 38501831

-----

The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) Office in Viet Nam is looking for a qualified supplier for the following activities:

ITB-VNM-2022-001: Invitation to Bid (ITB) for Provision of COVID-19 prevention packages for women in 9 provinces in Viet Nam.

Deadline for submission: 30/08/2022 (17:00hrs - Hanoi time)

For the detailed information, please go to this link:https://vietnam.un.org/en/194371-invitation-bid-provision-covid-19-prevention-packagesfor-women-9-provincesin-viet-nam

Please submit your bids in English to UN Women before the bid closing through our e-procurement system:https://ungm.in-tend.co.uk/unwomen/aspx/Home . You will be required to register with Username and Password before logging in the system to read more about the Bidding under reference number: ITB/VNM30/2022/ 06813 and to submit your bid.

Please refer to the instruction for registration to UN Women E-Procurement system below:

https://www.mediafire.com/file/5fzc95i7ezt7vm0/e_Procurement_Proposal_User_Guide_for_Vendors.pdf/file

We organize a pre-bid meeting on 17 August 2022 (15.00-17.00hrs, Ha Noi time) at UN Women Country Office 304 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi and online via Zoom.

Please be noted that a sample of the whole package will be sent to Ms. Nguyen Thuy Nga, Procurement Associate, UN Women Office before 17 August 2022 or presented at the pre-bid meeting.

Zoom link of the pre-bid meeting will be shared with the registered bidders.

Registration should be sent to nguyen.thuy.nga@unwomen.orgat least 2 days before the meeting.

-------

Tin cùng chuyên mục