(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có ý kiến bằng văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về việc triển khai hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ không dừng (ETC) tại các dự án đường cao tốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý.
Thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tự động không dừng: Đấu thầu để tránh độc quyền

Dự án Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đã được lắp đặt thiết bị theo công nghệ thu giá tự động không dừng đang được Bộ GTVT triển khai trên toàn quốc. Ảnh: Tiên Giang

Bộ KH&ĐT đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chịu trách nhiệm toàn diện về việc lựa chọn đầu tư công nghệ thu giá tự động tại các dự án do VEC quản lý, đảm bảo đồng bộ với hệ thống ETC trên toàn quốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Riêng đối với Dự án Đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đề nghị Bộ GTVT có báo cáo làm rõ kết quả nghiên cứu phương án kết nối 2 công nghệ DSRC (công nghệ thu phí tự động không dừng của Nhật Bản) và RFID (công nghệ thu giá tự động không dừng đang được Bộ GTVT triển khai trên toàn quốc) nhằm tránh lãng phí.

Bộ KH&ĐT nêu rõ, trong quá trình triển khai, việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ ETC phải đảm bảo nguyên tắc “thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thu giá (phí) tự động không dừng, tránh tình trạng độc quyền trong thu giá dịch vụ, giám sát doanh thu của các trạm và bảo đảm tính cạnh tranh, công khai, minh bạch trong hoạt động thu giá”.
Bộ KH&ĐT nêu rõ, trong quá trình triển khai, việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ ETC phải đảm bảo nguyên tắc “thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thu giá (phí) tự động không dừng, tránh tình trạng độc quyền trong thu giá dịch vụ, giám sát doanh thu của các trạm và bảo đảm tính cạnh tranh, công khai, minh bạch trong hoạt động thu giá” nêu tại Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu, Luật Cạnh tranh và các nghị định hướng dẫn thi hành. Bên cạnh đó, Bộ GTVT cần xác định rõ nguồn vốn đầu tư lắp đặt, sửa chữa, cải tạo, vận hành hệ thống ETC. Việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp đề nghị tuân thủ theo quy định hiện hành.

Theo báo cáo mới đây của Bộ GTVT, trong số 5 dự án đường bộ cao tốc do VEC quản lý thì Dự án Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đã được lắp đặt thiết bị, phần mềm theo công nghệ RFID, kết nối với trung tâm dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ thu giá tự động không dừng trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh; Dự án Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã lắp đặt ETC theo công nghệ DSRC, 3 dự án còn lại chưa triển khai lắp đặt ETC. Vì vậy, theo Bộ KH&ĐT, việc Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ đối với việc kết nối công nghệ thu giá tự động để đồng bộ, liên thông với hệ thống trên toàn quốc là kịp thời và cần thiết. Việc áp dụng ETC sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông và minh bạch trong hoạt động thu giá.