(BĐT) - Đây là nội dung tại Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo TP.HCM. 
TP. HCM sẽ có lượng DN gấp chiếm 50% cả nước vào năm 2020

Ảnh Internet

Đây là nội dung tại Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo TP.HCM. Để đạt mục tiêu trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu TP.HCM cần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, chú trọng thu hút các dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ mới, đưa Thành phố phát triển lên tầm cao mới. Đặc biệt, Thành phố phải khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, phát triển mạnh cả về số lượng, quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; là trung tâm thu hút đầu tư và khởi nghiệp của cả nước.

Cũng theo Thông báo này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thành phố phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016 đã đề ra; đồng thời chủ động nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách vượt trội, có tác động lan tỏa phát triển đối với khu vực Đông Nam Bộ và cả nước, tạo động lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Trong đó lưu ý, đẩy mạnh triển khai xây dựng chính quyền điện tử, Thành phố thông minh, năng động kết nối từng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ vào chuỗi giá trị sản xuất và phân phối trong nước và quốc tế. Xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp, môi trường an ninh, an toàn, đặc biệt lưu ý đến sự hài lòng của người dân, tạo lập những lợi thế và sự hấp dẫn để có khả năng cạnh tranh với các thành phố lớn khu vực châu Á.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thành phố rà soát, loại bỏ các “quy hoạch treo”, quản lý tốt quy hoạch, nâng cao tầm nhìn và đổi mới công tác quy hoạch, bảo đảm quy hoạch là sự hòa quyện các yếu tố quy hoạch sản xuất, thương mại, dịch vụ, hạ tầng đô thị, giao thông, môi trường và văn hóa có sự tham gia rộng rãi của người dân, doanh nghiệp và các nhà khoa học. Khu vực nông thôn cần có sự gắn bó hữu cơ với quá trình đô thị hóa, bảo đảm kết nối tốt và bổ sung cho nhau. Xây dựng TP.HCM thành “Thành phố đáng sống”.

Về việc phân cấp, ủy quyền; cơ chế tài chính đặc thù; tổ chức bộ máy; đầu tư kết cấu hạ tầng; quản lý đất đai; cơ chế chỉ định thầu; cơ chế đầu tư khu đô thị cảng Hiệp Phước và việc cấp phép xây dựng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công an, Nội vụ phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ, ngành liên quan rà soát, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo hướng những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan phối hợp với Thành phố khẩn trương tổng hợp, đề xuất, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành chức năng phối hợp với Ủy ban nhân dân TP.CHM nghiên cứu, đề xuất cho phép làm thí điểm theo Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.