(BĐT) - UBND TP.HCM vừa yêu cầu các chủ đầu tư có dự án chậm nộp hồ sơ quyết toán đến cuối tháng 8/2019 phải hoàn thành việc nộp báo cáo cho cơ quan thẩm tra quyết toán.
TP.HCM xử lý nghiêm chủ đầu tư chậm nộp báo cáo quyết toán

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Lê Toàn

Theo đó, TP.HCM nêu rõ, chủ đầu tư, ban quản lý dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên sẽ không được giao dự án đầu tư mới cũng như không được bố trí kế hoạch vốn để thanh toán số vốn còn thiếu cho các dự án chậm nộp từ 12 tháng trở lên tính đến ngày 31/12/2018. UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng xử lý nghiêm chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm chế độ quyết toán dự án hoàn thành tính đến hết ngày 31/12/2018.