TP.HCM: Hơn 1,1 triệu khách hàng được cơ cấu lại nợ và giảm lãi suất cho vay

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP.HCM đã hỗ trợ cho hơn 1,1 triệu khách hàng được cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ và giảm lãi suất cho vay.

Trong 2 năm (2022 - 2023), các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP.HCM đã hỗ trợ cho hơn 1,1 triệu khách hàng (doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã) được cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ và giảm lãi suất cho vay. Trong đó, có 700.000 khách hàng được cơ cấu lại nợ với dư nợ đạt 327.000 tỷ đồng và hơn 420.000 khách hàng được miễn giảm lãi suất với tổng dư nợ đạt hơn 29.000 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện cho vay hỗ trợ 2% lãi suất theo Nghị định 31 của Chính phủ và Thông tư 03 của Ngân hàng Nhà nước. Đến cuối năm 2023, dư nợ cho vay hỗ trợ đạt 18.685 tỷ đồng với 428 khách hàng được hỗ trợ.

Sau 2 năm thực hiện, Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15 giai đoạn 2022 - 2023 đã hỗ trợ doanh nghiệp giảm áp lực trả nợ vay, giảm chi phí lãi vay để duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo lập dòng tiền và trả nợ vay ngân hàng. Đồng thời, cơ chế này góp phần quan trọng trong phát huy vai trò nguồn lực chính sách để đạt mục tiêu hỗ trợ, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Tin cùng chuyên mục