(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc đầu tư xây dựng Dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn theo hình thức PPP (hợp đồng BT). 

Đoạn Cam Lộ - La Sơn (dài hơn 103 km, đi qua địa phận hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế) là dự án thành phần thuộc Dự án Xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - Túy Loan.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình, giám sát nghiệm thu công tác thi công xây lắp, chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc vay vốn, giải ngân và thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn như đối với dự án sử dụng vốn nhà nước.

Về cơ chế thực hiện và cơ chế thanh toán vốn đầu tư của dự án, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại Văn bản số 7208/VPCP-KTN ngày 15/10/2009 của Văn phòng Chính phủ và số 572/TTg-KTN ngày 14/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ.