2 gói bảo hiểm dự án cải tạo đường sắt đèo Khe Nét: Nhiều kiến nghị vì 1 tiêu chí

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Hai gói thầu bảo hiểm công trình với tổng giá gói thầu gần 10 tỷ đồng, thuộc Dự án Cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM, đã lộ diện các nhà thầu tham dự với mức giá dự thầu chênh lệch rất lớn. Trước đó, 2 gói thầu gặp nhiều kiến nghị về 1 tiêu chí tại hồ sơ mời thầu (HSMT) được cho là “phi kỹ thuật” để đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật.
2 gói thầu bảo hiểm công trình thuộc DA Cải tạo đường sắt KV đèo Khe Nét gặp nhiều kiến nghị về 1 tiêu chí tại HSMT được cho là “phi kỹ thuật” để đánh giá tiêu chuẩn KT. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
2 gói thầu bảo hiểm công trình thuộc DA Cải tạo đường sắt KV đèo Khe Nét gặp nhiều kiến nghị về 1 tiêu chí tại HSMT được cho là “phi kỹ thuật” để đánh giá tiêu chuẩn KT. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đó là Gói thầu BH-01 Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng Gói thầu Xây lắp XL-01 có dự toán 6,296 tỷ đồng và Gói thầu BH-02 Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng Gói thầu Xây lắp XL-02, dự toán 2,113 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án (QLDA) đường sắt là Chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu.

Theo kiến nghị, tại Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thuộc HSMT 2 gói thầu, một trong những tiêu chí để đánh giá HSDT đạt yêu cầu là:“Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm từng năm trong 3 năm (2020, 2021, 2022) > 0 (nhà thầu độc lập > 0; đối với liên danh, từng thành viên liên danh phải đáp ứng > 0). Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm = Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh - Lợi nhuận gộp hoạt động tài chính”.

Theo nhà thầu, việc tính toán tiêu chí Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm và sử dụng tiêu chí này để đánh giá nhà thầu như quy định trong HSMT là không có căn cứ hướng dẫn của quy định pháp luật và của Bộ Tài chính. Ngoài ra, lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm < 0 thể hiện doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả nhiều tiền bồi thường và quyền lợi bảo hiểm cho các cá nhân, doanh nghiệp gặp rủi ro. Điều đó chứng tỏ doanh nghiệp bảo hiểm đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình.

Trả lời nhà thầu, Bên mời thầu khẳng định, đây là chỉ số quan trọng để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp bảo hiểm. Bên cạnh đó, qua rà soát, Ban QLDA đường sắt nhận thấy tiêu chí này hoàn toàn phù hợp và là phổ biến, tương tự các gói thầu bảo hiểm khác trong ngành giao thông vận tải đã và đang mời thầu. Với yêu cầu nêu trong HSMT, nhiều doanh nghiệp trung bình và lớn trong nước có đủ năng lực dự thầu với vai trò độc lập hoặc liên danh.

Sau trả lời của Ban QLDA Đường sắt, nhà thầu tiếp tục gửi kiến nghị. Nhà thầu dẫn chứng các quy định của pháp luật về bảo hiểm, khẳng định lợi nhuận của doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm lợi nhuận từ: kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm; quản lý các quỹ và đầu tư vốn từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm; cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; hoạt động khác liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm. “Chúng tôi nhấn mạnh rằng, tiêu chí mà chúng tôi kiến nghị nêu trên là tiêu chí phi kỹ thuật và làm hạn chế sự tham gia các nhà thầu theo Điều 12, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Nhà thầu tiếp tục kiến nghị loại bỏ tiêu chí “Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm” của HSMT để tạo sự cạnh tranh, lựa chọn được nhà bảo hiểm tốt nhất với chi phí thấp nhất.

Gói thầu BH-01 đóng thầu ngày 1/2/2024. Trong văn bản trả lời kiến nghị ngày 6/2/2024, Bên mời thầu khẳng định không thay đổi tiêu chí này, đồng thời thông tin có 2 nhà thầu tham dự và đều là doanh nghiệp bảo hiểm có năng lực, kinh nghiệm hàng đầu tại Việt Nam, đã tham gia giải quyết bồi thường tổn thất nhiều dự án giao thông lớn trong thời gian qua. Gói thầu BH-02 đóng thầu ngày 20/2/2024, cũng với 2 nhà thầu tham dự và mức giá dự thầu chênh lệch rất lớn.

Trao đổi với Báo Đấu thầu chiều ngày 26/2/2024, một cán bộ phòng Kế hoạch của Ban QLDA đường sắt cho biết, 2 gói thầu chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu. Ban bảo lưu quan điểm ở cả 2 gói thầu, cho rằng đây là tiêu chí cần thiết để đánh giá năng lực, khả năng thực hiện gói thầu của nhà thầu.

Tiêu chí “lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm” đã được Báo Đấu thầu phản ánh nhiều lần, với quan điểm của nhiều chuyên gia bảo hiểm cho rằng tiêu chí này không phản ánh đúng, đủ bản chất hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp bảo hiểm, không quyết định khả năng thực hiện dịch vụ liên quan đến gói thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhiều chủ đầu tư đã sửa đổi HSMT, loại bỏ tiêu chí này.

Dự án Cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM có tổng mức đầu tư 2.010 tỷ đồng, do Ban QLDA đường sắt là Chủ đầu tư.

2 nhà thầu tham dự Gói thầu BH-01 là Liên danh Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (BHBV) - Tổng công ty CP Bảo hiểm Hàng không (VNI) - Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH), giá dự thầu 4,497 tỷ đồng. Liên danh VBI - PVI - MIC - BIC với giá dự thầu 6,269 tỷ VND.

2 nhà thầu tham dự Gói thầu BH-02 là Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp với giá dự thầu 831.486.910 VND; Liên danh Tổng công ty CP Bảo hiểm Quân đội - Tổng công ty CP Bảo hiểm Petrolimex - Tổng công ty CP Bảo Minh với giá dự thầu 1,980 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục