(BĐT) - Bệnh viện Phổi Trung ương (Chủ đầu tư - Bên mời thầu) đang trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu 2 gói thầu thuộc Dự án Cung cấp thuốc lần 3 năm 2020, với tổng giá dự toán 304,997 tỷ đồng.
304 tỷ đồng mua thuốc cho Bệnh viện Phổi Trung ương

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, Gói thầu số 1 Thuốc Generic năm 2020 (giá gói thầu 187,638 tỷ đồng) và Gói thầu số 2 Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị năm 2020 (giá gói thầu 117,358 tỷ đồng), được đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng mỗi gói thầu là 12 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định. Dự kiến ngày 22/9/2020, 2 gói thầu cùng được đóng/mở thầu.