(BĐT) - Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang lựa chọn nhà thầu thực hiện Kế hoạch Cung cấp hóa chất, dụng cụ, vật tư tiêu hao, khí y tế năm 2021 của Bệnh viện, với tổng dự toán 430,556 tỷ đồng.
430 tỷ đồng mua hóa chất, vật tư tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, 5 gói thầu được đấu thầu rộng rãi, dự kiến cùng mở thầu ngày 1/10/2021, gồm: Gói thầu 1 Vật tư, dụng cụ y tế tiêu hao thông thường (146,74 tỷ đồng); Gói thầu 2 Hóa chất, dụng cụ, vật tư y tế tiêu hao dùng trong hỗ trợ sinh sản (53,413 tỷ đồng); Gói thầu 3 Hóa chất, vật tư tiêu hao dùng cho máy xét nghiệm (219,592 tỷ đồng); Gói thầu 4 Khí y tế (5,83 tỷ đồng) và Gói thầu 5 Khí Argon sử dụng cho máy phát tia Plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương (5,2 tỷ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng mỗi gói thầu là 12 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.