(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu) cho biết, trong thời gian từ quý I/2017 -quý I/2018, đơn vị này sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu 10 gói thầu thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Lê Thánh Tông, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu. Tổng mức đầu tư của Dự án vào khoảng 39,211 tỷ đồng.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Lựa chọn 10 nhà thầu nâng cấp đường Lê Thánh Tông

Ảnh Internet

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong quý I/2017, Bên mời thầu sẽ chỉ định thầu rút gọn trong nước 5 gói thầu (Tư vấn lập hồ sơ mời thầu xây lắp; Thi công chặt hạ cây xanh; Tư vấn khảo sát, lập thiết kế dự toán di dời hệ thống điện trung hạ thế, trạm biến áp; Di dời hệ thống điện trung hạ thế, trạm biến áp; Tư vấn giám sát di dời hệ thống điện trung, hạ thế, trạm biến áp).

Vào quý II/2017, Bên mời thầu sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 4 gói thầu: Phân tích đánh giá HSDT thi công xây lắp; Tư vấn giám sát thi công xây lắp; Bảo hiểm công trình; Thi công xây lắp. Trong đó, đáng chú ý, Gói thầu Thi công xây lắp có giá gói thầu 8,674 tỷ đồng, được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi không sơ tuyển trong nước.

Vào quý I/2018, Bên mời thầu sẽ chỉ định thầu rút gọn Gói thầu “Tư vấn kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành”.