(BĐT) - Một nhà thầu trúng liên tiếp hai gói thầu lớn thuộc Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM - giai đoạn 2 bị Nhà tài trợ - Ngân hàng Thế  giới (WB) “tuýt còi” về tư cách của nhà thầu. Các bên liên quan vẫn đang loay hoay tìm phương án xử lý khi các gói thầu đã đồng loạt khởi công.
Bất đồng quan điểm về tư cách nhà thầu

Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM - giai đoạn 2 do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Ảnh: Lê Tiên

Trúng liền hai gói thầu “khủng”

Liên tiếp chỉ trong một thời gian ngắn, Công ty CP Công trình giao thông công chánh đã được chấm trúng thầu hai gói thầu lớn do Ban Quản lý đầu tư (QLĐT) Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM mời thầu.

Cụ thể, trong tháng 7/2017, Gói thầu XL-04 “Xây dựng hệ thống thoát nước chung cấp 2 thuộc lưu vực 6” với hình thức đấu thầu rộng rãi, giá gói thầu là 5.685.165 USD, nhà thầu nêu trên được chấm trúng thầu độc lập với giá 108.035.699.986 đồng. Gói thầu này áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thời gian xây dựng công trình là 690 ngày.

Trong tháng 9/2017,  Gói thầu XL-06 “Xây dựng hệ thống thoát nước chung cấp 2, cấp 3 và hệ thống thoát nước mưa thuộc lưu vực 1” khi công bố kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) cũng gọi tên nhà thầu này, với tư cách thành viên nhà thầu liên danh. Theo đó, cùng với thành viên liên danh là Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, Công ty CP Công trình giao thông công chánh đã trúng Gói thầu XL-06 với giá trúng thầu là 252.533.476.501 đồng. Giá Gói thầu XL-06 được phê duyệt là 261.879.215.100 đồng. Gói thầu này có thời gian thực hiện xây dựng công trình là 28 tháng.

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty CP Công trình giao thông công chánh có vốn điều lệ 187.470.000.000 đồng, với 447 nhân viên. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là xây dựng và sửa chữa lớn các công trình giao thông.

Theo khảo sát của Báo Đấu thầu, Công ty CP Công trình giao thông công chánh là một nhà thầu thường xuyên được chấm trúng thầu các gói thầu xây dựng và sửa chữa lớn các công trình giao thông trên địa bàn TP.HCM. Có thể kể đến một số gói thầu lớn mà nhà thầu này được công bố trúng thầu như: Gói G – Đào và tái lập mương cáp ngầm dự án đường dây 220kV Nam Sài Gòn - Quận 8, Nhà thầu này liên danh với Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM đã trúng thầu với giá 49.388.571.670 đồng. Tại Gói thầu xây lắp 1, 2 thuộc Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường Đào Trí, Công ty CP Công trình giao thông công chánh cũng trúng thầu. Tại Gói thầu Cung cấp vật tư còn lại và thi công xây dựng hạng mục 1 thuộc Dự án Lắp đặt tuyến ống cấp 1 đường Huỳnh Tấn Phát (Nguyễn Văn Qùy - Nguyễn Bình), nhà thầu này liên danh cùng Công ty CP Xây dựng số 5 trúng thầu với giá trúng thầu là 166.803.975.329 đồng. 

WB bảo lưu quan điểm

Ban QLĐT Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM đã có văn bản trình UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các gói thầu thuộc Dự án vệ sinh môi trường TP.HCM - giai đoạn 2. Trong câu chuyện này, nổi bật lên vấn đề liên quan trực tiếp đến kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu XL-04 và Gói thầu XL-06, mà cụ thể là nhà thầu Giao thông công chánh.

Theo Ban QLĐT, trong quá trình hậu kiểm công tác lựa chọn nhà thầu, WB có thư đề nghị làm rõ tính hợp lệ của Công ty CP Công trình giao thông công chánh vì doanh nghiệp này có 25% vốn nhà nước do Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO) nắm giữ. Sau khi Ban QLĐT giải trình, các bên vẫn chưa thống nhất được về tư cách của Công ty CP Công trình giao thông công chánh. Theo quan điểm của WB, nhà thầu này đã đáp ứng được 2 mục là tự chủ về mặt pháp lý và tài chính và hoạt động theo luật thương mại. Tuy nhiên, WB vẫn cho rằng, nhà thầu này bị chi phối bởi SAWACO trực thuộc UBND TP.HCM và UBND TP.HCM được xem là bên vay của Dự án.

Trong khi đó, Ban QLĐT vẫn cho rằng, theo các quy định hiện hành, Công ty CP Công trình giao thông công chánh đảm bảo tính độc lập về pháp lý và tài chính, do đó hoàn toàn đủ tư cách để dự thầu cũng như trúng thầu các gói thầu trên.

Trong khi nhà tài trợ - WB và đơn vị thực hiện Dự án vẫn có những bất đồng về tư cách của Công ty CP Công trình giao thông công chánh thì áp lực về tiến độ của Dự án đã buộc Chủ đầu tư phải tự đề xuất các phương án xử lý liên quan đến nhà thầu trúng thầu. Những phương án này lộ rõ bất cập khi đã chọn Công ty CP Công trình giao thông công chánh trúng thầu như thế nào tại các gói thầu vệ sinh môi trường TP.HCM? Câu chuyện này sẽ được Báo Đấu thầu đề cập trong số báo tiếp theo.