(BĐT) - Dự kiến trong quý I/2022, Bệnh viện Lão khoa Trung ương sẽ bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 3 gói thầu mua thuốc năm 2022 với tổng giá dự toán là 110,442 tỷ đồng.
Bệnh viện Lão khoa Trung ương: Hơn 110 tỷ đồng mua thuốc năm 2022

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu vừa được phê duyệt, 3 gói thầu mua thuốc năm 2022 gồm: Gói thầu Thuốc generic (60,637 tỷ đồng); Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (46,63 tỷ đồng); Gói thầu Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (3,175 tỷ đồng).

Các gói thầu đều được tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu.