(BĐT) - Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Dịch vụ thương mại Nam Tiến vừa trúng 2/2 gói thầu xây lắp thuộc 2 dự án khác nhau do Công ty CP Tư vấn và Xây dựng 368 làm bên mời thầu.

Gói thứ nhất là toàn bộ phần xây lắp của Dự án Cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh giáo viên, nhà lớp học 3 tầng 21 phòng, mái nhà hiệu bộ, sân phía trước Trường THPT Đồng Quan, Phú Xuyên, Hà Nội với giá trúng thầu là 2.514,939 triệu đồng. Gói thứ hai là toàn bộ phần xây lắp của Dự án Cải tạo khu vệ sinh giáo viên, sân, tường rào Trường THPT Thường Tín, Hà Nội với giá trúng thầu là 2.516,25 triệu đồng.

Theo chuyên gia về đấu thầu, đối với trường hợp nhà thầu trúng cùng lúc nhiều gói thầu xây lắp, các chủ đầu tư phải sát sao trong việc giám sát nhà thầu thực hiện hợp đồng vì rất dễ xảy ra tình trạng nhà thầu không huy động đủ nhân lực, máy móc, tài chính như hồ sơ dự thầu, làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công trình.