(BĐT) - UBND TP.HCM vừa phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 2 gói thầu thuộc Dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP.HCM, tuyến Bến Thành - Tham Lương.

Theo đó, trong quý II/2022, Ban Quản lý đường sắt đô thị sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Tư vấn lập hồ sơ điều chỉnh dự án (thời gian, cơ cấu tổng mức đầu tư dự án) theo hình thức chỉ định thầu. Gói thầu sử dụng nguồn vốn đối ứng trong nước.

Tiếp đó, quý IV/2022, Ban Quản lý đường sắt đô thị sẽ tuyển chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Tư vấn cá nhân hỗ trợ quản lý dự án theo quy định của nhà tài trợ vốn (phần vốn ODA của Ngân hàng Tái thiết Đức - KfW).

Dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP.HCM, tuyến Bến Thành - Tham Lương có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 47.891 tỷ đồng (tương đương 2,134 tỷ USD). Dự án sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á, Ngân hàng Tái thiết Đức và Ngân hàng Đầu tư châu Âu.