(BĐT) - Từ ngày 21 - 23/3/2018, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) và Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ KH&ĐT) phối hợp tổ chức khóa đào tạo cơ bản về đấu thầu, khung đấu thầu mua sắm của WB và Chiến lược mua sắm dự án cho phát triển. 
Đào tạo về khung chính sách đấu thầu mới của Ngân hàng Thế giới

Đối tượng tham dự khóa đào tạo này là các cán bộ đấu thầu làm việc tại các ban quản lý dự án sử dụng vốn vay của WB trên cả nước.

Mục tiêu của Khóa học là giới thiệu cho các học viên khung chính sách đấu thầu mới của WB, có hiệu lực từ 1/7/2016, áp dụng cho đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình, dịch vụ phi tư vấn và dịch vụ tư vấn thuộc dự án do WB tài trợ toàn bộ hay 1 phần.

Khóa học cũng nhằm trang bị cho các học viên (đại diện bên vay vốn) những kiến thức, đặc điểm về khung chính sách đấu thầu mới của WB, nắm vai trò chủ chốt trong việc thực hiện khung chính sách này. Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ xác định được tác động của khung chính sách đấu thầu mới của WB đối với bên vay vốn, mô tả cấu trúc của khung chính sách này, xác định được chiến lược đấu thầu dự án phát triển cũng như xác định cách dùng STEP (từng bước) trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án ODA sử dụng vốn vay của WB.