(BĐT) - Theo báo cáo nhanh của các cục dự trữ nhà nước (DTNN) khu vực, đến 10 giờ ngày 12/5/2020, 22 cục DTNN khu vực tổ chức đấu thầu các gói thầu mua gạo dự trữ đã đủ điều kiện để mở thầu theo qui định của pháp luật. 
Đấu lại các gói thầu mua gạo dự trữ: Chủ đầu tư không có nhiều lựa chọn

Có nhiều nhà thầu không cung cấp bảo lãnh dự thầu khi tham dự các gói thầu mua gạo dự trữ do Cục Dự trữ nhà nước khu vực TP.HCM mời thầu lại. Ảnh: Tường Lâm

Ghi nhận tại Cục DTNN khu vực TP.HCM cho thấy chủ đầu tư không có nhiều lựa chọn khi nhiều nhà thầu tham dự “tự trượt” vì không nộp bảo lãnh dự thầu cùng các tình huống phát sinh khác.

Nhiều nhà thầu không nộp bảo lãnh dự thầu

Ngày 14/5/2020, Cục DTNN khu vực TP.HCM đã tổ chức mở hồ sơ đề xuất tài chính (HSĐXTC) 7 gói thầu cung cấp gạo nhập kho DTQG năm 2020 khu vực TP.HCM. Thông tin tại buổi mở thầu cho thấy, tại 3 gói thầu số 1, số 2 và số 3, tất cả các nhà thầu tham dự đều vượt qua bước đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT) với số điểm 980 điểm. Tại Gói thầu số 4, trong 3 nhà thầu tham dự có 2 nhà thầu không vượt qua bước đánh giá HSĐXKT, gồm: Công ty CP Lương thực Cao Lạng (NT Cao Lạng), Công ty CP Lương thực Đông Bắc (NT Đông Bắc). Tại Gói thầu số 5 trong 3 nhà thầu tham dự thầu, có 1 nhà thầu không vượt qua bước đánh giá HSĐXKT (NT Cao Lạng). Tại Gói thầu số 6 có trong 4 nhà thầu tham dự thầu, có 1 nhà thầu không vượt qua bước đánh giá HSĐXKT (NT Đông Bắc). Tại Gói thầu số 7, trong 3 nhà thầu dự thầu, có 1 nhà thầu không vượt qua bước đánh giá HSĐXKT (NT Cao Lạng).

Điểm chung của tất cả các nhà thầu không đạt ở bước đánh giá HSĐXKT tại 7 gói thầu nêu trên là do “không cung cấp bảo lãnh dự thầu”. 

Phát sinh tình huống gay cấn

Biên bản  mở HSĐXTC của 7 gói thầu cung cấp gạo nhập kho DTQG cho thấy, tất cả các nhà thầu đều không có thư giảm giá kèm theo, một số nhà thầu vẫn có giá dự thầu vượt giá gói thầu được phê duyệt.

Cụ thể, tại Gói thầu số 1, 2 trong 4 nhà thầu tham dự đã chào vượt giá gói thầu (giá gói thầu là 11,603 tỷ đồng). Đó là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Bình Minh Hai (NT Bình Minh Hai, giá dự thầu là 11,655 tỷ đồng), Công ty CP Lương thực Hà Tĩnh (giá dự thầu là 11,865 tỷ đồng). Hai nhà thầu cùng chào một giá là Công ty TNHH Kim Hằng (NT Kim Hằng) và Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (NT Lộc Trời) với giá 11.602.500.000 đồng.

Tại Gói thầu số 6 (giá gói thầu là 10.762.200.000 đồng), có 2 trong số 3 nhà thầu dự chào vượt giá, gồm: Công ty CP Lương thực Hà Tĩnh (giá dự thầu là 10.867.500.000 đồng), NT Cao Lạng (giá dự thầu là 10.820.250.000 đồng).

Tại Gói thầu số 7 (giá gói thầu là 9.534.400.000 đồng), 1 trong 2 nhà thầu tham dự thầu là NT Đông Bắc chào vượt giá (giá dự thầu là 9.744.000.000 đồng).

Ghi nhận của Báo Đấu thầu tại buổi mở HSĐXTC 7 gói thầu nêu trên cũng cho thấy, tại một số gói thầu, sự cạnh tranh giữa các nhà thầu về cùng số điểm kỹ thuật và giá dự thầu là tương đương.

Cụ thể, tại Gói thầu số 1 và Gói số 3, có hai nhà thầu cùng bằng nhau về điểm kỹ thuật lẫn giá dự thầu là NT Kim Hằng và NT Lộc Trời (cùng 980 điểm kỹ thuật và giá dự thầu là 11.602.500.000 đồng). Tại Gói thầu số 2 câu chuyện tương tự xảy ra giữa hai nhà thầu Bình Minh Hai và Lộc Trời (980 điểm và 11.602.500.000 đồng).

Chia sẻ với Báo Đấu thầu, đại diện Chủ đầu tư cho biết, trước tình huống này, Chủ đầu tư sẽ xem xét theo ba hướng. Nếu sau quá trình đánh giá HSĐXTC của các nhà thầu cho thấy, điểm tổng hợp, xếp hạng các nhà thầu vẫn tương đương nhau chúng tôi sẽ mời các nhà thầu đến cùng đàm phán, thương thảo. Nếu quá trình đàm phán giữa các nhà thầu không thành công sẽ tiến hành bốc thăm giữa các nhà thầu. Cuối cùng, nếu cả hai hướng trên không thành công, sẽ yêu cầu các nhà thầu chào lại giá để có phương án cuối cùng. “Như vậy, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu vẫn đảm bảo tính công khai, cạnh tranh và hiệu quả như mong muốn”, đại diện Cục DTNN khu vực TP.HCM cho biết.

Sở dĩ gói thầu số 1,2,3 thu hút sự tham gia đông của các nhà thầu vì các gói thầu này cấp gạo cho chi cục DTNN Long An, thuận lợi vận chuyển hơn 4 gói thầu 4,5,6,7 cung cấp gạo cho chi cục DTNN Đồng Nai.