Đấu thầu tại Sở Nội vụ TP.HCM: Tư vấn bất đồng chủ đầu tư

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận được thông tin của chi nhánh Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Thiên Hưng (Tư vấn Thiên Hưng) liên quan đến quyết định hủy thầu Gói thầu số 22: Xây lắp (không bao gồm phần hệ thống điều hòa không khí, thông gió; Hệ thống M&E, PCCC và phần điện nhẹ) thuộc Dự án Trung tâm Lưu trữ TP.HCM (giai đoạn 1). 
Thông tin mà Báo Đấu thầu tiếp nhận đặt ra nhiều câu hỏi về quá trình đấu thầu tại Sở Nội vụ TP.HCM
Thông tin mà Báo Đấu thầu tiếp nhận đặt ra nhiều câu hỏi về quá trình đấu thầu tại Sở Nội vụ TP.HCM

Hồ sơ mà Báo Đấu thầu tiếp nhận đặt ra nhiều câu hỏi về quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu này tại Sở Nội vụ TP.HCM.

Không chịu trách nhiệm và phản đối việc hủy thầu

Theo văn bản của Tư vấn Thiên Hưng gửi Báo Đấu thầu, đơn vị này dù được thuê làm tư vấn lựa chọn nhà thầu nhưng lại bất đắc dĩ phải đề nghị thu hồi Quyết định số 9424/QĐ-SNV ngày 31/5/2017 của Sở Nội vụ TP.HCM về việc hủy thầu gói thầu nêu trên. HSMT Gói thầu phát hành ngày 16/12/2016 và đóng thầu vào ngày 6/1/2017. Có 5 nhà thầu nộp HSDT đúng quy định, gồm: Tổng công ty 36 - CTCP, Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP, Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và công nghiệp Delta, Công ty CP Xây dựng Gia Thy và Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Thuận Việt.

Đến ngày 28/2/2017, Chi nhánh Công ty Thiên Hưng đã phát hành Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu. Tại báo cáo này, Tư vấn Thiên Hưng đã đánh giá Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và công nghiệp Delta đạt về bước đánh giá kỹ thuật. Tư vấn Thiên Hưng cũng đã có những giải trình về 4 nhà thầu không đạt yêu cầu hồ sơ đề xuất kỹ thuật.

Theo thông tin của Tư vấn Thiên Hưng, sau khi đơn vị này phát hành Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật, liên tục diễn ra những cuộc họp giữa Ban Quản lý công trình thuộc Sở Nội vụ TP.HCM và Tư vấn để giải trình các trường hợp nhà thầu bị đánh giá không đạt. Liên tục sau đó, Tư vấn đã gửi văn bản thúc Chủ đầu tư xem xét Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật. Trong tháng 4/2017, Sở Nội vụ TP.HCM, các đơn vị tư vấn (tư vấn thẩm định, tư vấn quản lý dự án, tư vấn lựa chọn nhà thầu) cũng đã có nhiều cuộc họp về việc giải trình Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật. Tuy nhiên, trong tất cả các cuộc họp, văn bản giải trình, Tư vấn lựa chọn nhà thầu vẫn bảo lưu kết quả đánh giá như báo cáo đã phát hành.

Được biết, ngày 2/6/2017, ngay sau khi nhận được quyết định hủy thầu của Ban Quản lý công trình thuộc Sở Nội vụ TP.HCM, Tư vấn Thiên Hưng đã phát đi văn bản khẳng định “không chịu trách nhiệm về việc Sở Nội vụ TP.HCM ban hành quyết định hủy thầu Gói thầu số 22”. 

Đã liên tục nhắc Chủ đầu tư về hiệu lực HSDT

Tư vấn Thiên Hưng cho biết, đến ngày 24 và 26/4/2017, cả 3 nhà thầu là Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Thuận Việt và Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và công nghiệp Delta nộp hồ sơ chấp thuận gia hạn hiệu lực của HSDT Gói thầu số 22. Sau khi gia hạn, các nhà thầu tiếp tục làm rõ hồ sơ đề xuất kỹ thuật theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Tư vấn lựa chọn nhà thầu tiếp tục tiến hành đánh giá bổ sung các tài liệu nhà thầu cung cấp.

Ngày 12/5/2017, Tư vấn lựa chọn nhà thầu đã phát hành Báo cáo đánh giá bổ sung hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu số 22. Tại báo cáo bổ sung này, Tư vấn Thiên Hưng đã kết luận và kiến nghị nhà thầu “Đạt” yêu cầu hồ sơ đề xuất kỹ thuật là Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và công nghiệp Delta. “Sau khi phát hành Báo cáo bổ sung, Tư vấn Thiên Hưng nhận thấy Ban Quản lý công trình thuộc Sở Nội vụ TP.HCM không thực hiện trách nhiệm của mình theo quy định và cố tình kéo dài thời gian để hết hiệu lực của HSDT”; “Tư vấn liên tục nhắc Ban Quản lý công trình thuộc Sở Nội vụ TP.HCM về thời điểm hết hiệu lực của HSDT là ngày 4/6/2017” -  Tư vấn Thiên Hưng công bố.

Đến ngày 19/5/2017, Tư vấn Thiên Hưng có văn bản gửi Sở Nội vụ TP.HCM đề nghị gia hạn thời hạn hiệu lực của HSDT lần 2 Gói thầu số 22. “Ngày 1/6/2017, vào lúc 16 giờ 12 phút, Ban Quản lý công trình thuộc Sở Nội vụ TP.HCM gửi email cho Tư vấn Thiên Hưng và đính kèm Quyết định số 9424/QĐ-SNV về việc hủy thầu Gói thầu số 22. Theo Tư vấn Thiên Hưng, việc làm này của Chủ đầu tư là trái pháp luật. “Ban Quản lý công trình thuộc Sở Nội vụ TP.HCM không chấp thuận cho nhà thầu gia hạn hiệu lực khi tư vấn lựa chọn nhà thầu và tư vấn thẩm định đã kết luận và kiến nghị phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu hồ sơ đề xuất kỹ thuật là nhằm mục đích hủy thầu”, văn bản của Tư vấn Thiên Hưng khẳng định.

Tại sao một tư vấn lựa chọn nhà thầu được Sở Nội vụ TP.HCM thuê lại không có chung tiếng nói với Chủ đầu tư trong quá trình lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 22? Tại sao quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật của 5 nhà thầu thuộc dạng “ông lớn” trong lĩnh vực xây dựng dân dụng lại diễn biến phức tạp với nhiều nội tình lẩn khuất bên trong? Quyết định hủy thầu Gói thầu số 22 của Sở Nội vụ TP.HCM cho thấy, cả 5 nhà thầu này đã không đáp ứng ở những tiêu chí nào? Báo Đấu thầu tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong số báo tiếp theo.

Tin cùng chuyên mục