(BĐT) - Trong năm 2020, trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 159 gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên, đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế. Nhờ có sự giám sát của Bảo hiểm Xã hội Tỉnh nên danh mục đấu thầu thuốc đã được kiểm soát tốt hơn, số lượng nhà thầu tham gia đấu thầu đông hơn… Tuy nhiên, tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu còn thấp, nhiều văn bản hướng dẫn đấu thầu thuốc chưa rõ ràng.
Đấu thầu thuốc, vật tư y tế tại Hải Dương: Hướng dẫn chưa rõ

Tỉnh Hải Dương đề nghị Bộ Y tế sớm ban hành các văn bản hướng dẫn trong đấu thầu hóa chất, vật tư tiêu hao, trang thiết bị để các địa phương áp dụng thực hiện. Ảnh: Lê Tiên

Báo cáo công tác đấu thầu năm 2020 của tỉnh Hải Dương cho biết, tổng giá trị 159 gói thầu nêu trên là 1.413,037 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu là 1.397,43 tỷ đồng, tiết kiệm qua đấu thầu đạt 15,607 tỷ đồng.

Cụ thể, có 46 gói thầu thực hiện đấu thầu rộng rãi, tiết kiệm qua đấu thầu là 15,294 tỷ đồng; 39 gói thầu thực hiện chào hàng cạnh tranh, tiết kiệm 1,725 tỷ đồng; 71 gói thầu được chỉ định thầu, tiết kiệm 129 triệu đồng.

Theo UBND tỉnh Hải Dương, trong công tác tổ chức đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế có sự tham gia phối hợp, giám sát của Bảo hiểm Xã hội Tỉnh nên danh mục mua sắm được kiểm soát, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong đấu thầu. Số lượng nhà thầu tham gia đấu thầu tại Hải Dương ngày càng nhiều; mặt hàng trúng thầu và số đơn vị trúng thầu ngày càng gia tăng, đảm bảo tính cạnh tranh, bình đẳng trong đấu thầu; tiết kiệm được nhân lực, chi phí tổ chức đấu thầu.

Mặt hàng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao trúng thầu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng đảm bảo, thống nhất về giá, ổn định giá mua trong 12 tháng kể từ ngày có kết quả lựa chọn nhà thầu, thuận tiện cho công tác quản lý nhà nước, thanh quyết toán trên phạm vi toàn Tỉnh.

Tuy nhiên, Báo cáo nhấn mạnh, giá trị tiết kiệm qua đấu thầu còn thấp (chỉ khoảng 1% trên tổng giá trị đấu thầu, các gói thầu sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên đạt tỷ lệ đấu thầu qua mạng còn thấp về giá trị (khoảng 15%). Nguyên nhân là do việc triển khai các thông tư, quyết định của Bộ Y tế, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia trong lĩnh vực này còn gặp nhiều khó khăn; các văn bản hướng dẫn chưa được cập nhật, sửa đổi để phù hợp với Thông tư mới do Bộ Y tế ban hành.

Thông tư hướng dẫn đấu thầu thuốc quy định chưa rõ ràng một số tiêu chí khiến việc tổ chức lựa chọn nhà thầu gặp nhiều lúng túng. Có thể kể đến tiêu chí xây dựng giá kế hoạch đối với thuốc cổ truyền, tiêu chí tính điểm ưu đãi đối với các thuốc sản xuất trong nước… Danh mục thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao sử dụng trong ngành y tế nhiều, đa dạng các chủng loại trong cùng mặt hàng, rất nhiều mặt hàng thiếu tiêu chuẩn chung. Đặc biệt là hóa chất, vật tư tiêu hao chưa có đầy đủ mã danh mục, chưa có giá kê khai thuốc, mặt hàng nên rất khó cho việc thẩm định giá cũng như thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, xây dựng hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu…

Quy trình gửi thẩm định giá, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mất nhiều thời gian cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới chậm trễ trong đấu thầu. Số lượng mặt hàng thuốc được xây dựng trong kế hoạch (trước ít nhất là 6 tháng so với thời điểm có kết quả đấu thầu) nên khó chính xác. Thực tế sử dụng cho thấy, một số mặt hàng phát sinh tình trạng sử dụng vượt so với số lượng trong kế hoạch đã được phê duyệt nhưng nhiều mặt hàng khác không có đơn vị sử dụng do không có người bệnh sử dụng.

Từ thực tiễn tại địa phương, tỉnh Hải Dương đề nghị Bộ Y tế tổ chức đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế theo hình thức đấu thầu tập trung cấp quốc gia để các địa phương áp dụng thực hiện.

Tỉnh Hải Dương đề nghị Bộ Y tế đăng tải đầy đủ thông tin về giá hóa chất, vật tư tiêu hao, trang thiết bị để các địa phương có thể tra cứu, tham khảo đầy đủ hơn, phục vụ cho kế hoạch mua sắm trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị Bộ Y tế sớm ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể trong đấu thầu hóa chất, vật tư tiêu hao, trang thiết bị để các địa phương áp dụng thực hiện.