Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn: Khớp giá qua đấu thầu rộng rãi

(BĐT) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn – Bên mời thầu vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho 11 phần thầu (từ phần số 01 – số 11) Gói thầu cung cấp 7.000 tấn gạo nhập kho Dự trữ quốc gia năm 2016 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Tổng giá 11 phần thầu nêu trên là gần 68 tỷ đồng. Theo kết quả lựa chọn nhà thầu được Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn phê duyệt tại Công văn số 63/QĐ-CDTHLS ngày 30/3/2016 thì tổng giá trúng thầu của 11 phần thầu này không sai khác 1 đồng so với giá các phần thầu được duyệt.

Trao đổi thông tin với phóng viên Báo Đấu thầu, đại diện Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn cho biết, gói thầu được đấu thầu rộng rãi, công khai và thực hiện đúng quy trình của pháp luật về đấu thầu. Gói thầu được chia ra 11 phần thầu và một nhà thầu có thể tham gia nhiều phần thầu khác nhau. Trong quá trình lựa chọn nhà thầu, có nhiều nhà thầu tham gia dự thầu chào vượt giá các lô thầu và Bên mời thầu không hề gặp khó khăn, vướng mắc gì trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn: Khớp giá qua đấu thầu rộng rãi hình 1

Bích Thảo

Tin cùng chuyên mục