Đắk Lắk: Nhiều chủ đầu tư sai phạm trong đấu thầu

(BĐT) - Chủ đầu tư không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu; không thực hiện giám sát đầu tư theo quy định; không gửi dự thảo hợp đồng để thương thảo trước khi phê duyệt chỉ định thầu và ký hợp đồng; không xem xét đánh giá đầy đủ năng lực và kinh nghiệm của các nhà thầu tư vấn trước khi phê duyệt chỉ định thầu và ký hợp đồng…
Nhiều chủ đầu tư trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk lập, phê duyệt hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu không đúng quy định. Ảnh: Nhã Chi
Nhiều chủ đầu tư trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk lập, phê duyệt hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu không đúng quy định. Ảnh: Nhã Chi

Hàng loạt sai phạm về đấu thầu nói trên của các chủ đầu tư trên địa bàn huyện Ea Kar vừa được Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Đắk Lắk chỉ ra tại Kết luận thanh tra mới đây sau khi kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực KH&ĐT tại 89 dự án nhóm C của UBND huyện này.

Quản lý, sử dụng vốn nhà nước tùy tiện

Sở KH&ĐT Đắk Lắk cho biết, từ năm 2015 đến tháng 9/2017, huyện Ea Kar đã phân bổ, quản lý 89 dự án, công trình với tổng giá trị 162.482 triệu đồng. Qua kiểm tra 88 dự án nhóm C trong giai đoạn này, Sở KH&ĐT Đắk Lắk đã chỉ ra nhiều tồn tại, thiếu sót trong công tác bố trí vốn đầu tư của huyện Ea Kar. Cụ thể, biểu giao kế hoạch vốn không ghi quyết định đầu tư, năng lực thiết kế, thời gian khởi công và thời gian hoàn thành là không đúng quy định. Huyện Ea Kar cũng bố trí vốn mở mới cho dự án nhóm C nhỏ hơn 35% tổng mức đầu tư (3 dự án: Đường giao thông thôn 13 xã Cư Yang; Trường Mẫu giáo măng non thị trấn Ea Kar; Trường Trung học Nguyễn Thị Minh Khai thị trấn Ea Kar); bố trí vốn trước khi quyết định đầu tư (Dự án Trường Mầm non Bông Sen) và bố trí mở mới nhưng được ghi vào mục thanh toán nợ, chuyển tiếp (2 dự án: Nhà sinh hoạt cộng đồng Thôn 6 xã Ea Sar; Đường giao thông đến trung tâm xã Ea Sô (gói 2)).

Sở KH&ĐT Đắk Lắk khẳng định, việc làm này của UBND huyện Ea Kar là không đúng quy định của Luật Đầu tư công và Chỉ thị 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, năm 2015, huyện Ea Kar có 11 dự án hoàn thành, năm 2016 có 12 dự án hoàn thành và năm 2017 có 1 dự án hoàn thành nhưng chưa được ưu tiên trả nợ hết. Điều này là không đúng quy định của Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ. 

Hàng loạt vi phạm về đấu thầu

Qua kiểm tra, Sở KH&ĐT Đắk Lắk khẳng định, các sai sót, tồn tại chung của các chủ đầu tư tại nhiều công trình, dự án là tình trạng chủ đầu tư chưa xem xét đánh giá đầy đủ về năng lực và kinh nghiệm của các nhà thầu tư vấn trước khi phê duyệt chỉ định thầu và ký hợp đồng. Chủ đầu tư không gửi dự thảo hợp đồng để thương thảo trước khi phê duyệt chỉ định thầu và ký hợp đồng là không đúng quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Sở KH&ĐT Đắk Lắk cũng cho biết, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách huyện, theo quy định, UBND huyện là cấp quyết định đầu tư, UBND xã là chủ đầu tư, việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu không đúng thẩm quyền là trái với quy định tại Khoản 4 Điều 39 Luật Đầu tư công và Khoản 1 Điều 73 Luật Đấu thầu 2013. Tình trạng chủ đầu tư không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu xảy ra tại 32 trong số 89 dự án được thanh, kiểm tra, vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu…

Sở KH&ĐT Đắk Lắk khẳng định, công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu và quản lý thực hiện dự án thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư. Nhiều chủ đầu tư trên địa bàn huyện Ea Kar lập, phê duyệt hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu còn sai sót, không đúng quy định của Luật Đấu thầu và các Thông tư hướng dẫn của Bộ KH&ĐT; không thẩm định hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi phê duyệt, vi phạm quy định tại Khoản 7 Điều 104 Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Nhiều dự án của huyện Ea Kar còn có tình trạng hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu không đáp ứng các tiêu chí đã phê duyệt trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng tổ chuyên gia, chủ đầu tư đánh giá đạt yêu cầu, phê duyệt trúng thầu không đúng quy định của pháp luật về đấu thầu…

Qua thanh tra, Sở KH&ĐT Đắk Lắk yêu cầu các chủ đầu tư liên quan đến các sai phạm nói trên tổ chức rút kinh nghiệm các thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý, thực hiện dự án; đồng thời có biện pháp khắc phục các vi phạm và xử lý về kinh tế, giảm trừ thanh quyết toán các khoản chi phí không đúng quy định.

Khánh Ngọc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục