Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 30/11 - 02/12

(BĐT) - Trong các ngày 30/11 và 01, 02/12/2018, trên phạm vi cả nước có 721 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong tháng 12/2018 và quý I, II/2019.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 30/11 - 02/12

Tổng công ty Hạ tầng mạng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 25,330 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trạm cáp quang biển quốc tế tại Bình Định. Tổng mức đầu tư của Dự án là 28.461.744.000 đồng.

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 7 Cung cấp và vận chuyển vật tư, thiết bị nhất thứ, phụ kiện cho trạm biến áp và cung cấp dây dẫn, dây chống sét, cách điện, cáp quang, phụ kiện cho phần ĐZ đấu nối 220kV và Gói thầu số 9 Xây lắp trạm (bao gồm cung cấp cột thép), với giá gói thầu lần lượt là 119.669.969.025 đồng và 101.240.239.382 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Trạm biến áp 220 kV Mường La và đấu nối, với tổng mức đầu tư là 387.149.000.000 đồng.

Công ty Than Hạ Long - TKV sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 36 Thi công xây dựng các đường lò chuẩn bị vỉa 9 khu Khe Chàm IV và Gói thầu số 37 Thi công xây dựng các đường lò chuẩn bị vỉa 11 khu Khe Chàm II, với giá gói thầu lần lượt là 393.237.103.000 đồng và 397.697.799.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II-IV, với tổng mức đầu tư là 12.568.491.194.000 đồng.

Chi cục Thủy lợi tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp đoạn từ K13+500 đến K17+379, với giá gói thầu hơn 53,885 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xử lý cấp bách gia cố thân đê, nền đê và mở rộng mặt đê Tả sông Phó Đáy đoạn từ K13+500 đến K23+370 huyện Vĩnh Tường. Tổng mức đầu tư của Dự án là 181.808.000.000 đồng.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Yên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 35,161 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng trụ sở làm việc của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Yên và cơ sở đào tạo kết hợp khu nhà nghỉ cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại tỉnh Phú Yên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 60 tỷ đồng.

Công ty CP Xe lửa Gia Lâm sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Mua giá chuyển hướng thép đúc, đầu đấm, van hãm toa xe Mc, với giá gói thầu hơn 32,850 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm vật tư phục vụ đóng mới toa xe Mc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 37.997.362.300 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Toàn bộ phần xây lắp và chi phí chung của hạng mục: Đường giao thông và hệ thống thoát nước, với giá gói thầu là 29,266 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Hạng mục Đường giao thông và hệ thống thoát nước thuộc Dự án Bảo tồn và phát huy giá trị di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 32.442.026.000 đồng.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục