PCC1 và Sông Đà 11 Thăng Long trúng nhiều gói thầu ngành điện

(BĐT) - Công ty CP Xây lắp điện 1 (PCC1) và Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long vừa được thông báo trúng thầu liên tiếp nhiều lô thầu thuộc Dự án Trạm biến áp 500 kV Chơn Thành và Dự án Đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín.
Tại Dự án Trạm biến áp 500 kV Chơn Thành, Công ty CP Xây lắp điện 1 trúng thầu Lô 12.1 của Gói thầu số 12, với giá trúng thầu là 221,8 tỷ đồng. Ảnh: Ngọc Minh
Tại Dự án Trạm biến áp 500 kV Chơn Thành, Công ty CP Xây lắp điện 1 trúng thầu Lô 12.1 của Gói thầu số 12, với giá trúng thầu là 221,8 tỷ đồng. Ảnh: Ngọc Minh

Cụ thể, tại Dự án Trạm biến áp 500 kV Chơn Thành, Gói thầu số 12 (CT-W01) Xây lắp có 2 lô thầu thì mỗi nhà thầu nêu trên trúng một lô. Công ty CP Xây lắp điện 1 trúng thầu Lô 12.1 (CT-W01 Lot 1) Xây dựng trạm biến áp, với giá trúng thầu là 221,8 tỷ đồng. Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long trúng Lô 12.2 (CT-W01 Lot 2) Xây dựng các chi nhánh của đường dây 220kV T/L và 500kV (bao gồm cả cung cấp tháp thép), với giá trúng thầu là 96,4 tỷ đồng. Cả hai lô đều phải hoàn thành trong 365 ngày.

Theo yêu cầu của HSMT, nhà thầu tham gia lựa chọn thực hiện Lô CT-W01 Lot 1 và Lô CT-W01 Lot 2 lần lượt phải có ít nhất 1 hợp đồng đã được hoàn thành hoặc hoàn thành đáng kể trong vòng 5 năm gần nhất và tương tự như các công trình được đề xuất (xây dựng và lắp đặt trạm biến áp 500kV hoặc cao hơn), với tổng giá trị tương ứng trên 7,76 triệu USD và 3,8 triệu USD; doanh thu xây dựng trung bình hàng năm tối thiểu là 19,4 triệu USD và 9,5 triệu USD được tính bằng tổng số tiền thanh toán đã được chứng nhận cho các hợp đồng đang được tiến hành hoặc hoàn thành trong vòng 3 năm gần đây (2015, 2016, 2017).

Còn tại Dự án Đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín, Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long liên danh với Công ty CP Sông Đà 11 trúng thầu 2 trong số 3 lô của Gói thầu số NQPLTT-W13 Xây lắp đường dây từ ĐĐ - G4A; G33 - TBA 500kV Thường Tín (ĐC2); Di chuyển đường dây 110kV và mở rộng TBA 500kV Nho Quan;  mở rộng TBA 220kV Phủ Lý; mở rộng TBA 500kV Thường Tín. Trong đó, Lô 13.1 Xây lắp đường dây từ ĐĐ - G4A; tháo dỡ tuyến 220kV; mở rộng TBA 500kV Nho Quan, mở rộng TBA 220kV Phủ Lý có giá trúng thầu là 62,259 tỷ đồng; Lô 13.2 Xây lắp đường dây từ G33 - G42 có giá trúng thầu là 76,619 tỷ đồng.

Công ty CP Xây lắp điện 1 còn trúng tiếp 1 lô thầu của Gói thầu số NQPLTT-W14 Xây lắp đường dây từ G4A - G33 TBA 220kV Phủ Lý (ĐC1), đó là Lô 14.1 Xây lắp đường dây từ G4A - G10 với giá trúng thầu là 49,8 tỷ đồng.

Hai dự án nêu trên sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á và Ngân hàng Thế giới. Do đó, việc lựa chọn nhà thầu thực hiện theo hướng dẫn của nhà tài trợ.

Công ty CP Xây lắp điện 1 có địa chỉ tại quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Từ mức vốn điều lệ 100 tỷ đồng vào năm 2009, đến ngày 19/10/2018, Công ty đã tăng vốn lên hơn 1.327 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long có địa chỉ tại quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Trần Nam

Tin cùng chuyên mục