(BĐT) - Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Hậu Giang đang trình UBND tỉnh này phương án lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Cầu dân sinh qua kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp, thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Theo đề xuất của Sở GTVT, Tỉnh sẽ thực hiện đầu tư Cầu dân sinh qua kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần hoàn thành quy hoạch giao thông tỉnh Hậu Giang.

Theo đề xuất, Dự án sẽ được đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, với số vốn khoảng 76,4 tỷ đồng. Vốn đầu tư từ vốn tự có của doanh nghiệp và vốn vay ngân hàng. Nhà đầu tư trúng thầu dự án BOT có trách nhiệm chi trả các chi phí cho các đơn vị thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và các chi phí có liên quan khác; ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư tại khu vực đầu tư xây dựng Dự án. Dự kiến thời gian hợp đồng Dự án là 31 năm.