(BĐT) - Trong ngày 01/7/2019, trên phạm vi cả nước có 741 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, IV/2019.

Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu San nền, đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, với giá gói thầu hơn 35,167 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở công nhân, Khu công nghiệp Bá Thiện. Tổng mức đầu tư của Dự án là 43.296.681.000 đồng.

Ban Quản lý các dự án xây dựng thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 3 Toàn bộ phần xây dựng + thiết bị (mới 100%), với giá gói thầu hơn 54,587 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 277 đoạn từ Phù Đổng đến Quốc lộ 1A (địa phận xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn). Tổng mức đầu tư của Dự án là 84.275.419.000 đồng.

Bệnh viện Bạch Mai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Cung cấp thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị gồm 367 danh mục và Gói thầu số 3 Cung cấp thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu gồm 22 danh mục, với giá gói thầu lần lượt là 534.437.377.140 đồng và 89.396.500.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp thuốc lần 3 năm 2019 của Bệnh viện Bạch Mai. Tổng mức đầu tư của Dự án là 633.935.577.140 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp (bao gồm hạng mục chung + dự phòng), với giá gói thầu hơn 59,671 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Tuyến đường ngoài hàng rào phía Nam dự án FLC nối từ đường tránh lũ BOT đến xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 67,5 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 4 Thi công xây dựng giai đoạn 1, với giá gói thầu hơn 35,184 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu tái định cư Cảng hàng không Lào Cai (giai đoạn 1). Tổng mức đầu tư của Dự án là 409.921.186.000 đồng.