(BĐT) - Trong ngày 1/12/2020, trên phạm vi cả nước có 851 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I/2021.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Trung tâm Công nghệ thông tin sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp thiết bị cho phân vùng mạng Core switch của Agribank, với giá gói thầu là 14,938 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư thay thế thiết bị cho phân vùng mạng Core switch của Agribank. Tổng mức đầu tư của Dự án là 14,96 tỷ đồng.

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 6 Xây dựng các hạng mục công trình dân dụng; nâng cấp, mở rộng đường giao thông; sân đường nội bộ; san nền; Gói thầu số 7 Xây dựng hệ thống điện mạng ngoài; hệ thống thông tin liên lạc mạng ngoài và Gói thầu số 8 Xây dựng hệ thống cấp, thoát nước mạng ngoài; bể nước 400m³; bể trạm xử lý số 1 150m³; bể trạm xử lý số 2 60m³; bể xử lý nước thải 540m³; cây xanh với giá gói thầu lần lượt là 55.992.950.000 đồng; 26.818.960.000 đồng và 54.998.950.000 đồng. Các gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Căn cứ An Thới - Vùng 5/QCHQ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 175 tỷ đồng.

Sơ Giao thông vận tải Bắc Kạn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 14 Thi công rà phá bom mìn, vật nổ và Gói thầu số 15 Thi công xây dựng đoạn tuyến Km0+00 - Km4+00 (tuyến các công trình hạ tầng trên tuyến ) và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, với giá gói thầu lần lượt là 12 tỷ đồng và 168.575.364.751 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể. Tổng mức đầu tư của Dự án là 2.337.809.099.000 đồng.