Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 10/6/2024

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 10/6/2024, trên phạm vi cả nước có 1.267 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2024.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Xây lắp công trình, với giá gói thầu hơn 63,899 tỷ đồng. Gói thầu thuộc Dự án Tuyến kênh thoát nước từ Khu tái định cư Hòa Nhơn đến sông Túy Loan. Tổng mức đầu tư của Dự án là 115,705 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 15,876 tỷ đồng. Gói thầu thuộc Dự án Đường ven hồ Lắk đoạn từ đường liên xã Yang Tao - Đắk Liêng đến buôn Bhôk, xã Yang Tao, huyện Lắk. Tổng mức đầu tư của Dự án là 17,8 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 11 Thi công xây lắp, với giá gói thầu hơn 16,756 tỷ đồng. Gói thầu thuộc Dự án Trường Mẫu giáo Tân Phú điểm chính (Tân Lợi). Tổng mức đầu tư của Dự án là 25,382 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 05 Thi công xây dựng công trình (bao gồm bảo hiểm công trình), với giá gói thầu hơn 17,805 tỷ đồng. Gói thầu thuộc Dự án Trưởng Tiểu học Thanh Phong, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 20 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP. Hà Nội sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 26 Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị xạ trị; Gói thầu số 29 Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị phòng mổ và hồi sức tích cực; Gói thầu số 28 Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị y học hạt nhân và Gói thầu số 27 Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng, giá gói thầu lần lượt là 124,44 tỷ đồng, 72,537 tỷ đồng, 20.31 tỷ đồng và 29.814 tỷ đồng. Bốn gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội - bệnh viện mũi nhọn về chuẩn đoán và điều trị ung thư. Tổng mức đầu tư của Dự án là 789,795 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục