(BĐT) - Trong ngày 11/7/2019, trên phạm vi cả nước có 632 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III và IV/2019.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Thi công xây dựng (bao gồm cả chi phí hạng mục chung), với giá gói thầu là 634.470.360.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ chùa Ba Sao đến chùa Bái Đính trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.004.442.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Xây lắp, mua sắm thiết bị, phần mềm nội bộ; đào tạo, chuyển giao công nghệ; dịch vụ quay hình ảnh 360 phục vụ quảng bá du lịch trên hệ thống cổng thông tin tích hợp du lịch, với giá gói thầu là 313.048.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả hoạt động ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh (giai đoạn 1). Tổng mức đầu tư của Dự án là 334.830.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Cung cấp, vận chuyển dây siêu nhiệt và phụ kiện cho tuyến đường dây 220 kV Việt Trì - Vĩnh Yên - Vĩnh Tường; Gói thầu số 2 Cung cấp, vận chuyển dây siêu nhiệt và phụ kiện cho tuyến đường dây 220 kV từ VT1A đến TBA 500 kV Việt Trì; Gói thầu số 3 Cung cấp, vận chuyển dây siêu nhiệt và phụ kiện cho tuyến đường dây 220 kV Việt Trì - Yên Bái và Gói thầu số 4 Cung cấp, vận chuyển dây siêu nhiệt và phụ kiện cho tuyến đường dây 220 kV Bắc Giang - Thái Nguyên, với giá gói thầu lần lượt là 133,718 tỷ đồng, 63,149 tỷ đồng, 200,545 tỷ đồng và 93,882 tỷ đồng. Các gói thầu này thuộc Dự án Nâng khả năng tải đường dây 220 kV Việt Trì - Vĩnh Yên - Sóc Sơn; Yên Bái - Việt Trì và Thái Nguyên - Bắc Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 717,187 tỷ đồng.

Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao năm 2019, với giá gói thầu là 130.614.097.629 đồng.

Ban Quản lý dự án huyện Bắc Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp và thiết bị kèm theo xây lắp, với giá gói thầu là 169.261.856.035 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trung tâm Y tế huyện Bắc Tân Uyên - Quy mô 100 giường bệnh - giai đoạn I: 60 giường. Tổng mức đầu tư của Dự án là 236.299.202.245 đồng.