(BĐT) - Trong ngày 15/10/2019, trên phạm vi cả nước có 679 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2019, quý I và quý  II/2020.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu là 88.548.123.309 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trường Tiểu học Ấp Đình. Tổng mức đầu tư của Dự án là 116 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Trung sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Đường dây 110kV Duy Xuyên - Hội An. Cụ thể: Gói thầu CPC-DX.HA-G01 Cung cấp vật tư thiết bị nhất thứ, nhị thứ và dịch vụ lắp đặt, với giá gói thầu là 16.913.847.696 đồng; Gói thầu CPC-DX.HA-G02 Cung cấp dây dẫn, cáp quang, cách điện và phụ kiện, với giá gói thầu là 25.562.286.002 đồng; Gói thầu CPC-DX.HA-G03 Cung cấp cột thép, với giá gói thầu là 30.095.595.338 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Kè ven sông Lòng Tàu, ấp An Phước (đoạn 2), xã Tam Thôn Hiệp, với giá gói thầu là 62.704.593.309 đồng.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Cung cấp hoá chất, dụng cụ, vật tư y tế tiêu hao và khí y tế bằng nguồn thu từ dịch vụ khám, chữa bệnh năm 2019 - 2020 của Bệnh viện. Cụ thể: Gói thầu số 1 Gồm 291 danh mục dụng cụ, vật tư y tế tiêu hao thông thường, với giá gói thầu là 123.769.183.166 đồng; Gói thầu số 2 Gồm 96 danh mục hóa chất, dụng cụ, vật tư y tế tiêu hao dùng trong hỗ trợ sinh sản, với giá gói thầu là 105.845.264.500 đồng; Gói thầu số 3 Gồm 730 danh mục hóa chất, vật tư tiêu hao dùng cho máy xét nghiệm, với giá gói thầu là 247.520.273.051 đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 14 Cung cấp trụ thép, xây dựng, lắp đặt vật tư thiết bị phần đường dây trên không và ngăn lộ; Gói thầu 15 Cung cấp, xây dựng và lắp đặt vật tư thiết bị cáp ngầm, với giá gói thầu lần lượt là 251.517.740.217 đồng và 220.450.902.831 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 597,678 tỷ đồng.