(BĐT) - Trong ngày 16/8/2021, trên phạm vi cả nước có 695 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2021.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 13 Thi công cầu, nền, mặt đường và cống thoát nước đoạn từ Km 0+000 đến Km 5+500, Gói thầu số 14 Thi công cầu, nền, mặt đường và cống thoát nước đoạn từ Km 5+500 đến Km 9+700 và Gói thầu số 15 Thi công cầu, nền, mặt đường và cống thoát nước đoạn từ Km 9+700 đến Km 15+000, với giá gói thầu lần lượt là 133.543.748.000 đồng, 143.763.737.000 và 149.990.734.000 đồng. Các gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng tuyến Đường tỉnh 857 (đoạn Quốc lộ 30 - Đường tỉnh 845). Tổng mức đầu tư của Dự án là 2.179.789.581.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông - xây dựng (tỉnh Hưng Yên) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 20 Thi công xây dựng công trình và đảm bảo an toàn giao thông, với giá gói thầu là 2.430.432.842.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 2.894 tỷ đồng.

UBND phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 56,737 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ dân phố Hồng Phong, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn (giai đoạn 1). Tổng mức đầu tư của Dự án là 72.026.952.000 đồng.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình, với giá gói thầu hơn 86,436 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trung tâm lưu trữ Viettel. Tổng mức đầu tư của Dự án là 146.658.644.727 đồng.

UBND huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và thiết bị kèm theo, với giá gói thầu hơn 61,839 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp các tuyến đường còn lại trong Khu Trung tâm văn hóa thể thao huyện Dầu Tiếng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 72.064.027.978 đồng.